بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آموزش جامع حقوق تجارت گالینگور

مکتوب آخر

نام مولف
آموزش جامع حقوق تجارت گالینگور

دکتر محمد مهدی توکلی

مترجم
سال انتشار
آموزش جامع حقوق تجارت گالینگور

1401

نوبت انتشار
آموزش جامع حقوق تجارت گالینگور

5

قطع کتاب
آموزش جامع حقوق تجارت گالینگور
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
آموزش جامع حقوق تجارت گالینگور

778

تیراژ
شابک
آموزش جامع حقوق تجارت گالینگور

9786009802869