بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی

پژواک عدالت

نام مولف
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی

دکتر علی بهادری جهرمی|محمد صادق فراهانی

مترجم
سال انتشار
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی

1399

نوبت انتشار
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی

1

قطع کتاب
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی

264

تیراژ
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی

1000

شابک
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوق جزای عمومی و اختصاصی

9786227042276