بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
حقوق ثبت کاربردی جلد 1 دعاوی و اعتراضات ثبتی

مجد

نام مولف
حقوق ثبت کاربردی جلد 1 دعاوی و اعتراضات ثبتی

مصطفی اصغر زاده بناب

مترجم
سال انتشار
حقوق ثبت کاربردی جلد 1 دعاوی و اعتراضات ثبتی

1402

نوبت انتشار
حقوق ثبت کاربردی جلد 1 دعاوی و اعتراضات ثبتی

8

قطع کتاب
حقوق ثبت کاربردی جلد 1 دعاوی و اعتراضات ثبتی
وزیری شومیز
تعداد صفحه
حقوق ثبت کاربردی جلد 1 دعاوی و اعتراضات ثبتی

584

تیراژ
حقوق ثبت کاربردی جلد 1 دعاوی و اعتراضات ثبتی

500

شابک
حقوق ثبت کاربردی جلد 1 دعاوی و اعتراضات ثبتی

9786001930119