بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)

پارسیا (ناشر همکار :نوآور)

نام مولف
هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)

دکتر ایمان سریری آجیلی

مترجم
سال انتشار
هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)

1402

نوبت انتشار
هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)

4

قطع کتاب
هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)
وزیری شومیز
تعداد صفحه
هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)

768

تیراژ
هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)

1000

شابک
هندبوک جامع تاسیسات الکتریکی (نظارت و طراحی)

9786229961353