بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی

مجد

نام مولف
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی

دکتر رضا شکری

مترجم
سال انتشار
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی

1401

نوبت انتشار
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی

23

قطع کتاب
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی
وزیری شومیز
تعداد صفحه
تیراژ
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزای اختصاصی

500

شابک