بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

میزان

نام مولف
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

دکتر علی عباس حیاتی

مترجم
سال انتشار
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

1401

نوبت انتشار
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

8

قطع کتاب
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

815

تیراژ
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

1000

شابک