بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

سهامی انتشار

نام مولف
گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

دکتر اویس رضوانیان

مترجم
سال انتشار
گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

1399

نوبت انتشار
گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

1

قطع کتاب
گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

329

تیراژ
گزیده آرای داوری مرکز منطقه ای داوری تهران

1250

شابک