بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
اصول و مبانی نگهداری عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

راه نوین

نام مولف
اصول و مبانی نگهداری عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

مهندس محمد محمدی بوساری

مترجم
سال انتشار
اصول و مبانی نگهداری عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

1399

نوبت انتشار
اصول و مبانی نگهداری عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

3

قطع کتاب
اصول و مبانی نگهداری عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
اصول و مبانی نگهداری عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

880 رنگی

تیراژ
اصول و مبانی نگهداری عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

100

شابک
اصول و مبانی نگهداری عیب یابی و تعمیرات سیستم سوخت رسانی موتور های دیزل

97806005405247