بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
حقوق کاربردی آیین دادرسی (1)اعاده دادرسی در امور مدنی

خط سوم

نام مولف
حقوق کاربردی آیین دادرسی (1)اعاده دادرسی در امور مدنی

سید احمد باختر

مترجم
سال انتشار
حقوق کاربردی آیین دادرسی (1)اعاده دادرسی در امور مدنی

1402

نوبت انتشار
حقوق کاربردی آیین دادرسی (1)اعاده دادرسی در امور مدنی

2

قطع کتاب
حقوق کاربردی آیین دادرسی (1)اعاده دادرسی در امور مدنی
رقعی شومیز
تعداد صفحه
حقوق کاربردی آیین دادرسی (1)اعاده دادرسی در امور مدنی

147

تیراژ
حقوق کاربردی آیین دادرسی (1)اعاده دادرسی در امور مدنی

500

شابک
حقوق کاربردی آیین دادرسی (1)اعاده دادرسی در امور مدنی

9789646866638