بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
دیوان حقوق ثبت به همراه مجموعه تست های مرتبط

پژواک عدالت

نام مولف
دیوان حقوق ثبت به همراه مجموعه تست های مرتبط

دکتر حمید رضا آدابی

مترجم
سال انتشار
دیوان حقوق ثبت به همراه مجموعه تست های مرتبط

1399

نوبت انتشار
دیوان حقوق ثبت به همراه مجموعه تست های مرتبط

1

قطع کتاب
دیوان حقوق ثبت به همراه مجموعه تست های مرتبط
وزیری شومیز
تعداد صفحه
دیوان حقوق ثبت به همراه مجموعه تست های مرتبط

167

تیراژ
دیوان حقوق ثبت به همراه مجموعه تست های مرتبط

1000

شابک
دیوان حقوق ثبت به همراه مجموعه تست های مرتبط

9786227042368