بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

پژواک عدالت

نام مولف
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

جمعی از نویسندگان (به اهتمام پژوهشکده شورای نگهبان)محمد بهادری جهرمی

مترجم
سال انتشار
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

1400

نوبت انتشار
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

1

قطع کتاب
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
وزیری شومیز
تعداد صفحه
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

433

تیراژ
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

1000

شابک
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

9786227042696