بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

مکتوب اخر

نام مولف
قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

علیرضا عبدالملکی

مترجم
سال انتشار
قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

1401

نوبت انتشار
قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

3

قطع کتاب
قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار
جیبی
سیمی
تعداد صفحه
قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

448

تیراژ
قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

2000

شابک
قانون آیین دادرسی کیفری در جامه نمودار

9786229542415