بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مکتوب آخر

نام مولف
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بهزاد رییسی نافچی

مترجم
سال انتشار
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

1402

نوبت انتشار
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7

قطع کتاب
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
وزیری شومیز
تعداد صفحه
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

381

تیراژ
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2000

شابک
آموزش حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9786226600552