بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
شرح فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دو جلدی

نظم تطبیقی

نام مولف
شرح فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دو جلدی

دکتر علی فلاح

مترجم
سال انتشار
شرح فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دو جلدی

1402

نوبت انتشار
شرح فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دو جلدی

8

قطع کتاب
شرح فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دو جلدی
وزیری شومیز
تعداد صفحه
شرح فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دو جلدی

956

تیراژ
شرح فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دو جلدی

1000

شابک
شرح فرمولاسیون آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی دو جلدی

97862277670807