بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
وکیل یار مجموعه کتاب های چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی(حدود قصاص دیات)

کمک آزمون

نام مولف
وکیل یار مجموعه کتاب های چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی(حدود قصاص دیات)

مهدی صیادی

مترجم
سال انتشار
وکیل یار مجموعه کتاب های چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی(حدود قصاص دیات)

1399

نوبت انتشار
قطع کتاب
وکیل یار مجموعه کتاب های چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی(حدود قصاص دیات)
وزیری شومیز
تعداد صفحه
وکیل یار مجموعه کتاب های چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی(حدود قصاص دیات)

703

تیراژ
وکیل یار مجموعه کتاب های چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی(حدود قصاص دیات)

100

شابک
وکیل یار مجموعه کتاب های چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی(حدود قصاص دیات)

9786222469456