بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان

نوآور

نام مولف
درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان

مهندس محمد عظیمی آقداش

مترجم
سال انتشار
درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان

1402

نوبت انتشار
درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان

7

قطع کتاب
درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان
رحلی شومیز
تعداد صفحه
درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان

656

تیراژ
درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان

1000

شابک
درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان

9786001682285