بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدف مند کردن یارانه ها

دید آور

نام مولف
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدف مند کردن یارانه ها

جهانگیر منصور

مترجم
سال انتشار
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدف مند کردن یارانه ها

1400

نوبت انتشار
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدف مند کردن یارانه ها

8

قطع کتاب
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدف مند کردن یارانه ها
جیبی
تعداد صفحه
تیراژ
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدف مند کردن یارانه ها

800

شابک
قوانین و مقررات مدیریت خدمات کشوری و هدف مند کردن یارانه ها

9786001041198