بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز ها

نوآور

نام مولف
مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز ها

مهندس محمد عظیمی آقداش

مترجم
سال انتشار
مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز ها

1402

نوبت انتشار
مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز ها

42

قطع کتاب
مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز ها
رقعی شومیز
تعداد صفحه
مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز ها

328

تیراژ
شابک
مقررات قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز ها

978600168278