بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی و قضایی

قوه قضاییه

نام مولف
مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی و قضایی

پژوهشگاه_قوه_قضاییه

مترجم
سال انتشار
نوبت انتشار
مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی و قضایی

1

قطع کتاب
مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی و قضایی
رقعی شومیز
تعداد صفحه
مجموعه موضوعی آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری، استخدامی و فرهنگی و قضایی

592

تیراژ
شابک