بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
طراحی مجازی پیشرفته در مهندسی مکانیک CATIA V5-R20

کتاب آوا

نام مولف
طراحی مجازی پیشرفته در مهندسی مکانیک CATIA V5-R20

محمدرضا فرامرزی و علی دارابی محبوب و حسین علیائی

مترجم
سال انتشار
طراحی مجازی پیشرفته در مهندسی مکانیک CATIA V5-R20

1390

نوبت انتشار
طراحی مجازی پیشرفته در مهندسی مکانیک CATIA V5-R20

1

قطع کتاب
طراحی مجازی پیشرفته در مهندسی مکانیک CATIA V5-R20
وزیری شومیز
تعداد صفحه
طراحی مجازی پیشرفته در مهندسی مکانیک CATIA V5-R20

143

تیراژ
طراحی مجازی پیشرفته در مهندسی مکانیک CATIA V5-R20

1000

شابک
طراحی مجازی پیشرفته در مهندسی مکانیک CATIA V5-R20

9786005526516