بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مسئولیت غیرمستقیم بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم

میزان

نام مولف
مسئولیت غیرمستقیم بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم

دکتر سعید فرهادنیا

مترجم
سال انتشار
مسئولیت غیرمستقیم بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم

1398

نوبت انتشار
مسئولیت غیرمستقیم بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم

1

قطع کتاب
مسئولیت غیرمستقیم بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم
وزیری شومیز
تعداد صفحه
تیراژ
شابک
مسئولیت غیرمستقیم بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم

978-622-212-015-3.1