بستن

مقایسه محصولات
حذف
- درمان رویاروی مجازات اعتیاد

درمان رویاروی مجازات اعتیاد

27,000 تومان30,000 تومان
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
درمان رویاروی مجازات اعتیاد

میزان

نام مولف
درمان رویاروی مجازات اعتیاد

ریجارد زویر استفان شومن

مترجم
سال انتشار
درمان رویاروی مجازات اعتیاد

1398

نوبت انتشار
درمان رویاروی مجازات اعتیاد

1

قطع کتاب
درمان رویاروی مجازات اعتیاد
وزیری شومیز
تعداد صفحه
تیراژ
شابک
درمان رویاروی مجازات اعتیاد

978-622-212-076-4.1