بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قواعد عمومی مسولیت مدنی جلد چهارم

میزان

نام مولف
قواعد عمومی مسولیت مدنی جلد چهارم

دکتر علی رضا یزدانیان

مترجم
سال انتشار
قواعد عمومی مسولیت مدنی جلد چهارم

1400

نوبت انتشار
قواعد عمومی مسولیت مدنی جلد چهارم

2

قطع کتاب
قواعد عمومی مسولیت مدنی جلد چهارم
وزیری شومیز
تعداد صفحه
قواعد عمومی مسولیت مدنی جلد چهارم

623

تیراژ
قواعد عمومی مسولیت مدنی جلد چهارم

500

شابک
قواعد عمومی مسولیت مدنی جلد چهارم

978-964-511-768-7.1