بستن

مقایسه محصولات
حذف
- حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)

حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)

23,400 تومان26,000 تومان
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)

سمت

نام مولف
حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)

دکتر مهدی هداوند

مترجم
سال انتشار
حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)

1389

نوبت انتشار
حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)

7

قطع کتاب
حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)
وزیری شومیز
تعداد صفحه
تیراژ
شابک
حقوق اداری تطبیقی ( جلد دوم)

978-964-530-515-2