بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

سمت

نام مولف
حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

دکتر علی مراد حیدری

مترجم
سال انتشار
حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

1396

نوبت انتشار
حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

2

قطع کتاب
حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم
وزیری شومیز
تعداد صفحه
تیراژ
شابک
حقوق جزای عمومی: بررسی فقهی- حقوقی واکنش علیه جرم

978-600-02-0218-7