بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قوانین ومقررات تامین اجتماعی- رفاه اجتماعی

جنگل

نام مولف
قوانین ومقررات تامین اجتماعی- رفاه اجتماعی

عاطفه زاهدی

مترجم
سال انتشار
قوانین ومقررات تامین اجتماعی- رفاه اجتماعی

1396

نوبت انتشار
قوانین ومقررات تامین اجتماعی- رفاه اجتماعی

6

قطع کتاب
قوانین ومقررات تامین اجتماعی- رفاه اجتماعی
جیبی
تعداد صفحه
تیراژ
شابک
قوانین ومقررات تامین اجتماعی- رفاه اجتماعی

9786001581724