بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مسئولیت کیفری ناشی از تعدد اسباب در قتل غیر عمدی در حقوق کیفری ایران

جنگل

نام مولف
مسئولیت کیفری ناشی از تعدد اسباب در قتل غیر عمدی در حقوق کیفری ایران

مهدی اصحابی

مترجم
سال انتشار
مسئولیت کیفری ناشی از تعدد اسباب در قتل غیر عمدی در حقوق کیفری ایران

1398

نوبت انتشار
مسئولیت کیفری ناشی از تعدد اسباب در قتل غیر عمدی در حقوق کیفری ایران

1

قطع کتاب
مسئولیت کیفری ناشی از تعدد اسباب در قتل غیر عمدی در حقوق کیفری ایران
وزیری شومیز
تعداد صفحه
تیراژ
شابک
مسئولیت کیفری ناشی از تعدد اسباب در قتل غیر عمدی در حقوق کیفری ایران

9786001586156