بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
حقوق تجارت جلد دوازدهم داوری تجارتی در ایران

جنگل

نام مولف
حقوق تجارت جلد دوازدهم داوری تجارتی در ایران

دکتر محمود عرفانی

مترجم
سال انتشار
حقوق تجارت جلد دوازدهم داوری تجارتی در ایران

1396

نوبت انتشار
حقوق تجارت جلد دوازدهم داوری تجارتی در ایران

1

قطع کتاب
حقوق تجارت جلد دوازدهم داوری تجارتی در ایران
وزیری شومیز
تعداد صفحه
تیراژ
شابک
حقوق تجارت جلد دوازدهم داوری تجارتی در ایران

9786003167537