بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در تعیین موعد اجرای قرارداد در حقوق داخلی و کامن لا

کتاب آوا

نام مولف
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در تعیین موعد اجرای قرارداد در حقوق داخلی و کامن لا

فرشاد اسد

مترجم
سال انتشار
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در تعیین موعد اجرای قرارداد در حقوق داخلی و کامن لا

1397

نوبت انتشار
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در تعیین موعد اجرای قرارداد در حقوق داخلی و کامن لا

1

قطع کتاب
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در تعیین موعد اجرای قرارداد در حقوق داخلی و کامن لا
وزیری شومیز
تعداد صفحه
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در تعیین موعد اجرای قرارداد در حقوق داخلی و کامن لا

102

تیراژ
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در تعیین موعد اجرای قرارداد در حقوق داخلی و کامن لا

1000

شابک
مقایسه تطبیقی عوامل موثر در تعیین موعد اجرای قرارداد در حقوق داخلی و کامن لا

9786003464353