بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
روان‌شناسی برای بهتر زیستن شامل: کاوش‌های روان‌شناسی در: یادگیری پایدار، حافظه برتر...

کتاب آوا

نام مولف
مترجم
سال انتشار
روان‌شناسی برای بهتر زیستن شامل: کاوش‌های روان‌شناسی در: یادگیری پایدار، حافظه برتر...

1396

نوبت انتشار
روان‌شناسی برای بهتر زیستن شامل: کاوش‌های روان‌شناسی در: یادگیری پایدار، حافظه برتر...

4

قطع کتاب
روان‌شناسی برای بهتر زیستن شامل: کاوش‌های روان‌شناسی در: یادگیری پایدار، حافظه برتر...
وزیری شومیز
تعداد صفحه
روان‌شناسی برای بهتر زیستن شامل: کاوش‌های روان‌شناسی در: یادگیری پایدار، حافظه برتر...

344

تیراژ
روان‌شناسی برای بهتر زیستن شامل: کاوش‌های روان‌شناسی در: یادگیری پایدار، حافظه برتر...

1000

شابک
روان‌شناسی برای بهتر زیستن شامل: کاوش‌های روان‌شناسی در: یادگیری پایدار، حافظه برتر...

9786005526295