بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تاکید بر رویه‌های قضایی

کتاب آوا

نام مولف
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تاکید بر رویه‌های قضایی

مریم شاملو داوود داداش‌نژاد

مترجم
سال انتشار
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تاکید بر رویه‌های قضایی

1396

نوبت انتشار
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تاکید بر رویه‌های قضایی

1

قطع کتاب
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تاکید بر رویه‌های قضایی
وزیری شومیز
تعداد صفحه
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تاکید بر رویه‌های قضایی

96

تیراژ
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تاکید بر رویه‌های قضایی

1000

شابک
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت قراردادهای EPC و تاکید بر رویه‌های قضایی

9786003464018