بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
قوانین بدون غلط قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی

دادستان

نام مولف
قوانین بدون غلط قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی

علی رسولی زکریا

مترجم
سال انتشار
قوانین بدون غلط قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی

1400

نوبت انتشار
قوانین بدون غلط قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی

2

قطع کتاب
قوانین بدون غلط قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی

پالتویی

تعداد صفحه
قوانین بدون غلط قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی

499

تیراژ
قوانین بدون غلط قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی

1000

شابک
قوانین بدون غلط قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی

9786229817865