بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
آیین دادرسی مدنی جلد اول| بخش اول|مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن

گنج دانش

نام مولف
آیین دادرسی مدنی جلد اول| بخش اول|مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن

دکتر فریدون نهرینی

مترجم
سال انتشار
آیین دادرسی مدنی جلد اول| بخش اول|مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن

1400

نوبت انتشار
آیین دادرسی مدنی جلد اول| بخش اول|مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن

3

قطع کتاب
آیین دادرسی مدنی جلد اول| بخش اول|مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن
وزیری گالینگور
تعداد صفحه
آیین دادرسی مدنی جلد اول| بخش اول|مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن

816

تیراژ
آیین دادرسی مدنی جلد اول| بخش اول|مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن

1000

شابک
آیین دادرسی مدنی جلد اول| بخش اول|مراجع قضایی و حدود صلاحیت آن

9786226187886