بستن

مقایسه محصولات
انتخاب کنید
انتخاب کنید
انتخاب کنید

مشخصات کلی

نام ناشر
مجموعه مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری جلد دوم

آراه

نام مولف
مجموعه مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری جلد دوم

یوسف عبدالله پور

مترجم
سال انتشار
مجموعه مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری جلد دوم

1399

نوبت انتشار
مجموعه مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری جلد دوم

10

قطع کتاب
مجموعه مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری جلد دوم
وزیری شومیز
تعداد صفحه
مجموعه مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری جلد دوم

514

تیراژ
مجموعه مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری جلد دوم

1000

شابک
مجموعه مدیریت ورزشی کتاب جامع دکتری جلد دوم

9786008695172