بستن

- قانون تجارت
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 2

قانون تجارت

منصور قرایی

150,000 تومان 135,000 تومان

دسته بندی:  حقوق  >کتب قوانین و مقررات

ناشر: کتاب آوا

مولف: منصور قرائی

 • قانون تجارت « منصور قرائی »
 • دانلود بخشی از متن کامل قانون تجارت pdf

مشتمل بر:

 • قانون تجارت 1311
 • قانون تجارت الکترونیکی
 • قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
 • قانون صدور چک
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

منصور قرائی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

9

قطع کتاب جیبی, سیمی
تعداد صفحه

410

تیراژ

1000

شابک

9786003462359

کتاب قانون تجارت/منصور قرایی

مشتمل بر:

 • قانون تجارت و لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
 • قانون تجارت الکترونیکی
 • قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
 • قانون صدور چک
 • قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط
 • به انضمام آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

 

فهرست مطالب

 

 قانون تجارت (مواد 1 الی 20) مصوب 13/02/1311. 13

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی... 13

باب دوم ـ دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی... 15

فصل اول ـ دفاتر تجارتی... 15

فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتی... 19

باب سوم ـ شرکتهای تجارتی... 21

فصل اول ـ در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها 21

مبحث اول- شرکت سهامی...... 23

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحات بعدی   47

مبحث اول ـ شرکتهای سهامی (عام و خاص). 47

بخش 1ـ تعریف و تشکیل شرکت سهامی... 47

بخش2 ـ سهام.. 60

بخش 3ـ تبدیل سهام.. 66

بخش 4 ـ اوراق قرضه.. 69

بخش 5 ـ مجامع عمومی... 78

بخش 6 ـ هیأت مدیره. 89

بخش 7 ـ بازرسـان... 103

بخش 8 ـ تغییـرات در سرمایة شـرکت.... 108

بخش 9 ـ انحلال و تصفیه.. 125

بخش10ـ حسابهای شـرکت.... 135

بخش 11ـ مقـررات جـزائـی... 140

بخش 12ـ مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی... 152

قانون تجارت (مواد 94 الی 600) مصوب 13/02/1311. 169

مبحث دوم ـ شرکت با مسئولیت محدود.. 169

مبحث سوم ـ شرکت تضامنی...... 174

مبحث چهارم ـ در شرکت مختلط غیرسهامی...... 181

مبحث پنجم ـ شرکت مختلط سهامی...... 186

مبحث ششم ـ شرکت نسبـی...... 190

مبحث هفتم ـ شرکتهای تعاونی تولید و مصرف...... 192

فصل دوم ـ در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامهها 193

فصل سوم ـ در تصفیة امور شرکت‌ها 196

فصل چهارم ـ مقررات مختلفه.. 199

باب چهارم ـ برات- فتة طلب چک..... 201

فصل اول برات.... 201

مبحث اول  صورت برات....... 201

مبحث دوم ـ در قبول و نکول..... 203

مبحث سوم ـ در قبولی شخص ثالث....... 205

مبحث چهارم ـ در وعدة برات....... 205

مبحث پنجم ـ ظهرنویسی...... 206

مبحث ششم ـ مسئولیت....... 206

مبحث هفتم ـ در پرداخت....... 210

مبحث هشتم ـ تأدیه برات به واسطة شخص ثالث....... 214

مبحث نهم ـ حقوق و وظایف دارندة برات....... 214

مبحث دهم ـ در اعتراض (پروتست). 220

مبحث یازدهم ـ برات رجوعـی...... 222

مبحث دوازدهم ـ قوانین خارجـی...... 224

فصل دوم ـ در فتة طلب (سفته). 225

فصل سوم ـ چک..... 226

فصل چهارم ـ در مرور زمان... 228

باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل... 230

باب ششم ـ دلالی... 233

فصل اول ـ کلیات.... 233

فصل دوم ـ اجرت دلال و مخارج.. 235

فصل سوم ـ دفتر. 237

باب هفتم ـ حق العملکاری (کمیسیون). 238

باب هشتم ـ قرارداد حمل و نقل... 243

باب نهم ـ قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی... 249

باب دهم ـ ضمانت.... 250

باب یازدهم ـ در ورشکستگی... 252

فصل اول ـ در کلیات.... 252

فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن... 253

فصل سوم ـ در تعیین عضو ناظر. 261

فصل چهارم ـ در اقدام به مُهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته  262

فصل پنجم ـ در مدیر تصفیه.. 264

فصل ششم ـ در وظایف مدیر تصفیه.. 265

مبحث اول ـ در کلیات....... 265

مبحث دوم ـ در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی...... 267

مبحث سوم ـ در فروش اموال و وصول مطالبات....... 269

مبحث چهارم ـ در اقدامات تأمینیه... 270

مبحث پنجم ـ در تشخیص مطالبات طلبکارها 270

فصل هفتم ـ در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته.. 274

مبحث اول ـ در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 274

مبحث دوم ـ در قرارداد ارفاقی...... 275

مبحث سوم ـ در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی...... 282

فصل هشتم ـ در اقسام مختلفة طلبکارها و حقوق هر یک از آنها 285

مبحث اول ـ در طلبکارهایی که رهینة منقول دارند.... 285

مبحث دوم ـ در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند.... 286

فصل نهم ـ در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول... 287

فصل دهم ـ در دعوی استرداد. 289

فصل یازدهم ـ در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی... 292

باب دوازدهمـ در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب.... 294

فصل اول ـ در ورشکستگی به تقصیر. 294

فصل دوم ـ در ورشکستگی به تقلب‌.... 297

فصل سوم ـ در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند  298

فصل چهارم ـ در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب   301

باب سیزدهم ـ در اعادة اعتبار. 301

باب چهاردهم ـ اسم تجارتی... 306

باب پانزدهم ـ شخصیت حقوقی... 307

فصل اول ـ اشخاص حقوقی... 307

فصل دوم ـ حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی... 308

باب شانزدهم ـ مقررات نهایی... 309

قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382. 313

باب اول- مقررات عمومی... 313

مبحث اول- قلمرو شمول قانون... 313

فصل دوم- تعاریف.... 313

فصل سوم- تفسیر قانون... 317

فصل چهارم- اعتبار قراردادهای خصوصی... 318

مبحث دوم در احکام «دادهپیام».. 318

مبحث سوم- «دادهپیام» مطمئن... 320

فصل اول ـ امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن... 320

فصل دوم ـ پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن   320

مبحث چهارم مبادله «دادهپیام».. 321

فصل اول ـ اعتبار قانونی «ارجاع در دادهپیام»، عقد و اراده طرفین... 321

فصل دوم ـ انتساب «دادهپیام».. 322

فصل سوم ـ تصدیق دریافت.... 323

فصل چهارم ـ زمان و مکان ارسال و دریافت «دادهپیام».. 324

باب دوم دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی (‍Certification service provider) 325

باب سوم- در قواعد مختلف.... 326

مبحث اول- حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی... 326

فصل اول ـ حمایت از مصرف کننده (Consumer Protction). 326

فصل دوم ـ در قواعد تبلیغ (Marketing). 332

فصل سوم ـ حمایت از «دادهپیام»های شخصی (حمایت از داده ـ Data Protection) 333

مبحث دوم حفاظت از «دادهپیام» در بستر مبادلات الکترونیکی... 335

فصل اول ـ حمایت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی   335

فصل دوم ـ حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets). 337

فصل سوم ـ حمایت از علائم تجاری (Trade Names). 338

باب چهارم- جرایم و مجازاتها 338

مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری... 338

مبحث دوم جعل کامپیوتری... 339

مبحث سوم نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک..... 340

فصل اول ـ نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ.. 340

فصل دوم ـ نقض حمایت از «دادهپیام»های شخصی/حمایت از داده. 341

مبحث چهارم نقض حفاظت از «دادهپیام» در بستر مبادلات الکترونیکی... 342

فصل اول ـ نقض حق مؤلف.... 342

فصل دوم ـ نقض اسرار تجاری... 343

فصل سوم ـ نقض علایم تجاری... 343

فصل چهارم ـ سایر. 344 

باب پنجم- جبران خسارت.... 344

باب ششم- متفرقه.. 344

قانون ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی مصوب 24/04/1318.. 347

مبحث اول -  سازمان ادارة تصفیه... 347

مبحث دوم -  اقدامات تأمینی اداره تصفیه... 350

مبحث سوم -  دعوت بستانکاران..... 352

مبحث چهارم -  اداره اموال..... 354

‌مبحث پنجم -  رسیدگی به مطالبات....... 355

مبحث ششم  تصفیه... 357

‌مبحث هفتم -  تقسیم وجوه حاصله از فروش......... 360

مبحث هشتم  خاتمه ورشکستگی...... 361

مبحث نهم -  مقررات مالی...... 361

مبحث دهم -  مقررات مخصوص.......... 363

آیین‌نامه ماده 57 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 26/05/1319  369

قانون صدور چک مصوب 16/04/1355 با اصلاحات بعدی.. 375

قانون چک های تضمین شده مصوب 22/04/1337.. 407

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/03/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام  409

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک    411

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه