بستن

- حقوق سازمان های بین المللی جلد اول
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 2

حقوق سازمان های بین المللی جلد اول

سید قاسم زمانی

220,000 تومان 198,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

شهردانش

نام مولف

سید قاسم زمانی

سال انتشار

1396

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

308

تیراژ

1000

شابک

9786008040699

کتاب حقوق سازمان های بین المللی جلد اول

در گستره روند رو به تکامل حقوق سازمان های بین المللی، در این کتاب کوشیده شده تمام جنبه های حقوق سازمان بین الملل با بیانی ساده و بی تکلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی به کتابی جامع و درعین حال ساده، مهمترین دغدغه در تالیف کتاب بوده است. بر همین اساس جلد اول کتاب ویژه دوره کارشناسی، و جلد دوم برای مقاطع تحصیلات تکمیلی در نظر گرفته شده است.

 

فهرست تفصیلی مطالب

عناوین اختصاری

مقدمه تحلیلی: حقوق سازمان‌های بین المللی؟

فصل اول: سازمان‌های بین المللی؛ تاریخچه و مفهوم

مبحث اول: تاریخچه
مبحث دوم: مفهوم و عناصر شاکله سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: مفهوم سازمان‌های بین المللی
گفتار دوم: عناصر تعریف سازمان‌های بین المللی
بند اول: شیوه تشکیل سازمان‌های بین المللی
بند دوم: برخورداری از شخصیت حقوقی
بند سوم: ایجاد سازمان در چارچوب نظام حقوق بین الملل

فصل دوم: شخصیت سازمان‌های بین المللی در نظام حقوقی بین المللی

مبحث اول: منشأ و قلمرو شخصیت حقوقی سازمان‌ها
مبحث دوم: آثار مترتَب بر برخورداری سازمان‌ها از شخصیت حقوقی بین المللی
مبحث سوم: سازمان‌ بین المللی، تجمع حاکمیت‌ها یا برخوردار از حاکمیت
مبحث چهارم: طبقه بندی سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای
گفتار دوم: سازمان‌های عمومی سیاسی و تحصصی تکنیکی
گفتار سوم: سازمان‌های شورایی، عملیاتی و نظارتی
گفتار چهارم: سازمان‌های کلاسیک فراملی
گفتار پنجم: سازمان‌های متشکل از سازمان‌های بین الدولی
گفتار ششم: ارگان‌های معاهده‌ای
گفتار هفتم: دادگاه‌های بین‌المللی
گفتار هشتم: همکاری‌های عمومی بین المللی و سازمان‌های مختلط دولتی و غیردولتی
گفتار نهم: سازمان‌های بین الدّولی موقتی
گفتار دهم: سازمان‌های غیر مستقل یا تابع

فصل سوم: عضویت و پایان عضویت در سازمان‌های بین المللی

مبحث اول: انواع عضویت
گفتار اول: عضویت (مشارکت) کامل
گفتار دوم: عضویت (مشارکت) جزئی
گفتار سوم: عضویت وابسته
گفتار چهارم: اعضای ناظر
بند اول: دولت‌های غیرعضو
بند دوم: جنبش‌های آزادی‌بخش ملی
بند سوم: سازمان‌های بین المللی عمومی
بند چهارم: سازمان‌های خصوصی
بند پنجم: افراد و شرکت‌های خصوصی
مبحث دوم: اعضای سازمان بین المللی
گفتار اول: دولت‌ها
گفتار دوم: سرزمین‌های فاقد دولت مستقل
گفتار سوم: گروه‌هایی از دولت‌ها
گفتار چهارم: سازمان‌های بین المللی
مبحث سوم: شروع عضوییت
گفتار اول: ایجاد سازمان‌های بین المللی
گفتار دوم: پذیرش مجدد اعضای قبلی
گفتار سوم: پذیرش اعضای جدید
گفتار چهارم: ظهور دولت‌های جدید
مبحث چهارم: خاتمه‌ی عضویت
گفتار اول: کناره‌گیری و خروج اعضا
گفتار دوم: اخراج
گفتار سوم: انحلال سازمان یا زوال موجودیت دولت عضو

فصل چهارم: صلاحیت‌ها و اختیارات سازمان‌های بین المللی

مبحث اول: صلاحیت سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: نظریه «صلاحیت تصریح شده»
گفتار دوم: نظریه «صلاحیت ضمنی»
مبحث دوم: صلاحیت تفننی سازمان بین المللی
گفتار اول: تصویت مقررات توسط سازمان بر طبق اساسنامه
گفتار دوم: صلاحیت قانونگذاری سازمان در صورت فقدان مقررات اساسنامه
مبحث سوم: صلاحیت اداره داخلی سازمان
مبحث چهارم: صلاحیت قضایی سازمان
مبحث پنجم: صلاحیت سازمانی (ارگانیک)
گفتار اول: اجرای وظایف رسمی: حمایت کارکردی (شغلی)
گفتار دوم: انتصاب و عزل کارکنان: استقلال شغلی

فصل پنجم: التزام سازمان‌های بین المللی به حقوق بین الملل

مبحث اول: التزام سازمان‌های بین الملی به سند تأسیس
مبحث دوم: معاهدات بین المللی منعقده توسط سازمان
گفتار اول: اهلیت حقوقی سازمان‌های بین المللی برای عقد معاهده
بند اول: مبنا و چارچوب اهلیت سازمان
بند دوم: اختیارات ضمنی سازمان
گفتار دوم: التزام سازمان به معاهدات منعقده
مبحث سوم: انتقال تعهد از دولت‌های عضو به سازمان‌های بین المللی
مبحث چهارم: حقوق بین الملل عرفی
مبحث پنجم: اصول حقوقی
مبحث ششم: اعمال یک جانبه

فصل ششم: اسناد مؤسس سازمان‌های بین الملی و اصلاح و تجدید نظر آن‌ها

مبحث اول: الزام حقوقی ناشی از اساسنامه سازمان بین المللی
مبحث دوم: ویژگی‌های اساسنامه سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: ایجاد یک شخصیت حقوقی
گفتار دوم: محدودیت بر اعمال حق شرط
گفتار سوم: کناره‌گیری یا خروج
گفتار چهارم: اصلاح یا تجدید نظر ضمنی
گفتار پنجم: قواعد خاص ناظر بر تفسیر
مبحث سوم: اصلاح و تجدید نظر سند مؤسس سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: ضرورت اصلاح و تجدید نظر
گفتار دوم: شرایط مقرر در اساسنامه برای اصلاح و تجدید نظر
بند اول: محدودیت زمانی اصلاح و تجدید نظر
بند دوم: لزوم همکاری ارگان‌ها به علاوه اتفاق آرای اعضا برای اصلاح
بند سوم: اصلاح در صورت موافقت همه اعضا
بند چهارم: اصلاح از طریق تصویب اکثریت اعضا
بند پنجم:اصلاح از طریق تصمیم
بند ششم: اصلاحات فاقد قابلیت اعمال نسبت به تمام اعضا
گفتار سوم: آییناصلاح و تجدید نظر
بند اول: ارگان ذی‌صلاح
بند دوم: حق طرح یا پیشنهاد اصلاح
بند سوم: محدودیت‌های زمانی
بند چهارم: قابلیت اعمال موقت
بند پنجم: اصلاحات موجد تعهدات جدید
بند ششم: لازم الاجرا شدن اصلاحات
گفتار چهارم: جایگزینی اساسنامه

فصل هفتم: تصمیمات و ضمانت اجرای تصمیمات سازمان‌های بین المللی

مبحث اول: تصمیمات سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: توصیه نامه‌ها
بند اول: مفهوم توصیه نامه
بند دوم: عوامل گسترش توصیه نامه‌ها
گفتار دوم: اعلامیه‌ها
گفتار سوم: کنوانسیون‌ها
گفتار چهارم: قطعنامه‌ها
گفتار پنجم: تصمیمات الزام آور
بند اول: سیر تحول حقوقی
بند دوم: اقسام تصمیمات الزام آور
مبحث دوم: ضمانت اجرای تصمیمات سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: ضمانت اجراهای قابل اعمال توسط اعضای دیگر
گفتار دوم: ضمانت اجراهای قابل اعمال توسط سازمان

فصل هشتم: تأمین مالی سازمان‌های بین المللی

مبحث اول: مشارکت دولت‌های عضو در تأمین بودجه
گفتار اول: مشارکت برابر دولت‌های عضو
گفتار دوم: سطوح اختیاری برای تعیین میزان مشارکت
گفتار سوم: معیارهای تعیین میزان مشارکت
بند اول: توان پرداخت
بند دوم: انتفاع از عملکرد سازمان
گفتار چهارم: عدم پرداخت سهم توسط اعضا
مبحث دوم: تأمین مالی توسط خود سازمان
گفتار اول: درآمدهای ناشی از ارایه خدمات به دولت‌ها
گفتار دوم: درآتمدهای ناشی از ارائه خدمات به اشخاص
گفتار سوم: درآمد ناشی از ارایه خدمات به سازمان‌های بین المللی دیگر
گفتار چهارم: درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری

فصل نهم: حل و فصل اختلافات در پهنه سازمان‌های بین المللی

مبحث اول: ضرورت ایجاد نهادهای قضایی بین المللی
گفتار اول: اعمال نظارت بر مشروعیت تصمیمات ارگان‌های بین المللی
گفتار دوم: صلاحیت اداری سازمان برکارمندان بین المللی
گفتار سوم: وابستگی متقابل کارکردهای سازمان به یکدیگر
گفتار جهارم: مفاد سند مؤسس
مبحث دوم: حل و فصل از رهگذر تصمیمات اداری سازمان
گفتار اول: تصمیمات متخذه توسط نهادهای اداری
گفتار دوم: نظریه مشورتی صادره توسط نهاد حقوقی
مبحث سوم: دادگاه‌های داخلی سازمان‌ها برای حل و فصل اختلافات مربوط به کارمندان
گفتار اول: دعاوی کارمندان علیه سازمان: دادگاه‌های اداری
گفتار دوم: دعاوی سازمان علیه کارمندان!؟
گفتار سوم: دعاوی اشخاص ثالث علیه کارکنان سازمان و اعضای نیروهای حافظ صلح ملل متحد
مبحث چهارم: دادگاه‌های ذی صلاح جهت رسیدگی به اختلافات میان دولت‌های عضو یا دیگر دولت‌ها
گفتار اول: اختلافات داخلی به معنای اخص
گفتار دوم: اختلافات داخلی به معنای اعم
مبحث پنجم: دادگاه‌های داخلی برای رسیدگی به سایر اختلافات
گفتار اول: دادگاه‌های داخلی برای اختلافات میان ارکان سازمان
گفتار دوم: دادگاه‌های داخلی برای رسیدگی به شایات اشخاص خصوصی
بند اول: اشخاص تحت صلاحیت گسترده سازمان
بند دوم: اشخاص خارج از حیطه صلاحیت سازمان
مبحث ششم: ضمانت اجرای تصمیمات قضایی سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: ضمانت اجرای داخلی آرای صادره
گفتار دوم: آثار خارجی آرای صادره

فصل دهم: حقوق داخلی سازمان‌های بین المللی

مبحث اول: حقوق داخلی سازمان‌های بین المللی: نظام حقوقی مجزا و موازی با حقوق ملی نه حقوق بین الملل
گفتار اول: رویکرد رویه قضایی
گفتار دوم: مفاد و محتوای حقوق داخلی سازمان
مبحث دوم: نگاهی به مقررات داخلی سازمان‌های بین المللی
گفتار اول: قلمرو مقررات داخلی سازمان‌های بین المللی
گفتار دوم: اقسام مقررات داخلی سازمان
بند اول: قواعد ناظر بر عملکرد سازمان
بند دوم: مقررات داخلی سازمان با آثار خارجی

فصل یازدهم: مصونیت سازمان‌های بین المللی در گستره نظام‌های ملی

مبحث اول: شخصیت حقوقی سازمان‌ها در محدوده نظام‌های ملی
مبحث دوم: مصونیت قضایی سازمان‌ها در مقابل دادگاه‌های ملی
مبحث سوم: راهکارهای مقابله با سوء استفاده از مزایا و مصونیت‌های اعطایی به سازمان‌های بین المللی
نمایه

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه