بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های حقوق جزا
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های حقوق جزا

منصور قرائی

135,000 تومان

متون فقه_حقوق جزای اختصاصی_آیین دادرسی کیفری_متون حقوقی

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

منصور قرایی

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

6

قطع کتاب رحلی شومیز
تعداد صفحه

569

تیراژ

1000

شابک

9786003462069

 

 

 

 

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های حقوق جزا

 

فهرست مطالب

 

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1399. 291

 

 

 

 

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1383.. 294

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1383. 298

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1384.. 301

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1384. 305

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1385.. 308

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1385. 312

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1386.. 316

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1386. 320

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1387.. 324

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1387. 327

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1388.. 330

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1388. 333

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1389.. 335

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1389. 338

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1390.. 340

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1390. 342

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1391.. 343

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1391. 345

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1392.. 347

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1392. 350

آیین دادرسی کیفری آزمون سال 1393.. 351

آیین دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1393. 354

آیین دادرسی کیفری آزمون سال 1394.. 356

آیین دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1394. 358

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1395.. 359

آئین ‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1395. 361

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1396.. 362

آئین ‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1396. 365

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1397.. 366

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1397. 369

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1398.. 370

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1398. 373

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1399.. 374

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1399. 377

 

آزمون‌های

متون فقه

متون فقه آزمون سال 1383.. 12

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1383. 17

متون فقه آزمون سال 1384.. 20

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1384. 26

متون فقه آزمون سال 1385.. 30

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1385. 38

متون فقه آزمون سال 1386.. 41

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1386. 48

متون فقه آزمون سال 1387.. 51

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1387. 55

متون فقه آزمون سال 1388.. 57

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1388. 61

متون فقه آزمون سال 1389.. 64

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1389. 68

متون فقه آزمون سال 1390.. 71

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1390. 75

متون فقه آزمون سال 1391.. 78

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1391. 81

متون فقه آزمون سال 1392.. 85

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1392. 88

متون فقه آزمون سال 1393.. 91

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1393. 94

متون فقه آزمون سال 1394.. 96

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 94. 98

متون فقه آزمون سال 1395.. 101

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1395. 104

متون فقه آزمون سال 1396.. 107

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1396. 111

متون فقه آزمون سال 1397.. 114

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1397. 117

متون فقه آزمون سال 1398.. 119

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1398. 123

متون فقه آزمون سال 1399.. 125

 

 

آزمون‌های

حقوق جزای عمومی

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1399. 129

 

 

 

 

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1383.. 132

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1383. 135

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1384.. 137

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1384. 141

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1385.. 143

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1385. 147

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1386.. 150

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1386. 154

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1387.. 157

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1387. 160

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1388.. 162

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1388. 165

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1389.. 167

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1389. 170

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1390.. 172

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1390. 174

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1391.. 175

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1391. 177

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1392.. 179

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1392. 181

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1393.. 182

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1393. 184

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1394.. 185

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1394. 188

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1395.. 189

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1395. 192

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1396.. 193

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1396. 195

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1397.. 196

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1397. 198

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1398.. 199

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1398. 202

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1399.. 203

 

 

آزمون‌های

حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1399. 206

 

 

 

 

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1383.. 208

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1383. 211

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1384.. 213

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1384. 216

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1385.. 218

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1385. 223

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1386.. 226

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1386. 230

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1387.. 233

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1387. 236

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1388.. 238

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1388. 242

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1389.. 244

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1389. 247

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1390.. 249

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1390. 253

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1391.. 254

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1391. 257

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1392.. 259

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1392. 262

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1393.. 263

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1393. 267

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1394.. 268

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1394. 271

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1395.. 272

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1395. 275

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1396.. 276

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1396. 279

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1397.. 280

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1397. 283

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1398.. 284

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1398. 287

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1399.. 288

 

 

 

 

 

 

آزمون‌های

متون حقوقی

 

 

 

 

متون حقوقی آزمون سال 1383.. 380

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1383. 387

متون حقوقی آزمون سال 1384.. 388

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1384. 396

متون حقوقی آزمون سال 1385.. 397

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1385. 405

متون حقوقی آزمون سال 1386.. 406

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1386. 414

متون حقوقی آزمون سال 1387.. 415

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1387. 422

متون حقوقی آزمون سال 1388.. 423

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1388. 431

متون حقوقی آزمون سال 1389.. 432

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1389. 439

متون حقوقی آزمون سال 1390.. 440

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1390. 447

متون حقوقی آزمون سال 1391.. 448

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1391. 455

متون حقوقی آزمون سال 1392.. 456

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1392. 464

متون حقوقی آزمون سال 1393.. 465

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1393. 469

متون حقوقی آزمون سال 1394.. 470

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1394. 475

متون حقوقی آزمون سال 1395.. 476

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1395. 481

متون حقوقی آزمون سال 1396.. 482

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1396. 487

متون حقوقی آزمون سال 1397.. 488

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1397. 493

متون حقوقی آزمون سال 1398.. 494

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1398. 499

متون حقوقی آزمون سال 1399.. 500

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال1399. 505

بخشی از مطالب کتاب:                               

 

 

متون فقه

آزمون سال 1383

 

1ـ «ما هو حکم السرقه من المواضع المتنابه کالرحی؟»:

1ـ تنها اثم است و مجازات ندارد.

2ـ مورد از موارد شبه دارءه الحد است.

3ـ به جهت عدم صدق سرقت حدی، حکمی ندارد.

4ـ به جهت آن‌ که سرقت از غیر حرز است، حد قطع را ندارد.

2- «فی التام الخلقه قبل ولوج الروح فیه مائه دینار...»

1ـ اذا کان الجنین ذکراً                                                    2ـ لایضمنه اذا لم یفرط

3ـ ذکراً کان الجنین أو أثنی                                              4ـ اذا کان الجنینُ أثنی

3- «یضمن معلم السباحه المتعلم الصغیر غیر البالغ لو جنی علیه بها قطعاً فی ماله و ان لم یفرط اذا لم یدفعه الیه ولیه. بخلاف البالغ الرشید فأنه....».

1ـ لا یضمنه و ان فرط                                                    2ـ لا یضمنه اذا لم یفرط

3ـ لا یضمنه اذا لم یدفعه الیه ولیه                                       4ـ لا یضمنه اذا کان قد دفعه الیه ولیه

4- لزوم تاخر بیان در عبارت زیر تثبیت کننده کدام دلیل است:

«یثبت الزنا بالاقرار اربع مرات من دون اشتراط تعدد مجالس الاقرار بحسب تعدده للاصل و قول الصادق (ع) فی خبر جمیل: «و لا یرجم الزانی حتی یقرّ اربع مرات» من غیر شرط التعدد،‌ فلو شرط لزم تأخر البیان.»

1ـ اصاله البرائه                                                             2ـ اصاله الاطلاق

3ـ حجیه خبر الواحد                                                      4ـ اصاله عدم الاشتراط

5- از روایت زیر، چه حکمی قابل استفاده است؟

«قال امیرالمومنین (ع): من تطبب او تبیطر فلیاخُذ البراءه من ولیه و الا فهو ضامن.»

1ـ عدم ضمان الطبیب اذا أبرأه المعالج من الجنایه

2ـ عدم ضمان الطبیب اذا أبرأه ولی الدم من الجنایه قبل وقوعها

3ـ عدم ضمان الطبیب اذا کان مأذونا من جانب المریض فی مقام معالجته

4ـ عدم ضمان الطبیب اذا کان ماذوناً من جانب ولی الدم فی مقام معالجته

6- «من وجد قتیلاً فی جامع عظیم او شارع یطرقه غیر منحصرٍ أو فی فلاه أو فی زحام علی قنطره أو جسر أو بئر أو مصنع غیر مختص بمنحصر...»

1ـ فدیته علی عاقلته                                                      2ـ فدیته علی بیت المال

3ـ فدمه هدر لا تتعلق به دیه                                             4ـ فدیته علی جمیع المسلمین حسبه

 

 

 

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه