بستن

- مجموعه آزمون های حقوق جزا
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

مجموعه آزمون های حقوق جزا

منصور قرائی

540,000 تومان 486,000 تومان

در کتاب کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های حقوق جزا با پاسخ تشریحی:

  • سوالات سال های گذشته از منابع آزمون سردفتری

  • (متون فقه، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، متون حقوقی)

  • با پاسخ کاملا تشریحی در اختیار داوطلبین قرار گرفته است

  • آزمون های سال 1383 تا 1402

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

منصور قرایی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

6

قطع کتاب رحلی شومیز
تعداد صفحه

569

تیراژ

1000

شابک

9786003467293

 

کتاب کامل‌ترین و جامع‌ترین مجموعه آزمون­ های حقوق جزا

  •  کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی
  •   مصوب 1/12/1394 متون فقه، حقوق جزای عمومی

 

 

فهرست مطالب

آزمون‌های متون فقه

متون فقه آزمون سال 1383.. 14

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1383. 19

متون فقه آزمون سال 1384.. 22

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1384. 28

متون فقه آزمون سال 1385.. 32

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1385. 40

متون فقه آزمون سال 1386.. 43

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1386. 50

متون فقه آزمون سال 1387.. 53

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1387. 57

متون فقه آزمون سال 1388.. 59

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1388. 63

متون فقه آزمون سال 1389.. 66

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1389. 70

متون فقه آزمون سال 1390. 73

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1390. 77

متون فقه آزمون سال 1391. 80

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1391. 83

متون فقه آزمون سال 1392.. 87

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1392. 90

متون فقه آزمون سال 1393.. 93

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1393. 96

متون فقه آزمون سال 1394.. 98

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1394. 100

متون فقه آزمون سال 1395.. 103

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1395. 106

متون فقه آزمون سال 1396.. 109

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1396. 113

متون فقه آزمون سال 1397.. 116

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1397. 119

متون فقه آزمون سال 1398.. 121

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1398. 125

متون فقه آزمون سال 1399.. 127

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1399. 131

متون فقه آزمون سال 1400. 133

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1400. 137

متون فقه آزمون سال 1401. 140

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1401. 145

متون فقه آزمون سال 1402.. 148

متون فقه پاسخنامه آزمون سال 1402. 153

آزمون‌های حقوق جزای عمومی

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1383.. 158

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1383. 161

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1384.. 163

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1384. 167

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1385.. 169

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1385. 173

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1386.. 176

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1386. 180

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1387.. 183

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1387. 186

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1388.. 188

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1388. 191

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1389.. 193

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1389. 196

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1390. 198

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1390. 200

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1391. 201

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1391. 203

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1392.. 205

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1392. 207

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1393.. 208

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1393. 210

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1394.. 211

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1394. 214

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1395.. 215

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1395. 218

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1396.. 219

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1396. 221

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1397.. 222

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1397. 224

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1398.. 225

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1398. 228

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1399.. 229

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1399. 232

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1400. 233

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1400. 236

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1401. 238

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1401. 241

حقوق جزای عمومی آزمون سال 1402.. 242

حقوق جزای عمومی پاسخنامه آزمون سال 1402. 244

آزمون‌های حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1383.. 246

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1383. 249

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1384.. 251

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1384. 254

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1385.. 256

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1385. 261

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1386.. 264

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1386. 268

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1387.. 271

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1387. 274

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1388.. 276

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1388. 280

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1389.. 282

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1389. 285

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1390. 287

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1390. 291

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1391. 292

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1391. 295

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1392.. 297

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1392. 300

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1393.. 301

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1393. 305

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1394.. 306

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1394. 309

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1395.. 310

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1395. 313

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1396.. 314

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1396. 317

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1397.. 318

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1397. 321

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1398.. 322

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1398. 325

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1399.. 326

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1399. 329

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1400. 331

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1400. 334

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1401. 335

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1401. 338

حقوق جزای اختصاصی آزمون سال 1402.. 340

حقوق جزای اختصاصی پاسخنامه آزمون سال 1402. 343

آزمون‌های آیین دادرسی کیفری

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1383.. 346

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1383. 350

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1384.. 353

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1384. 357

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1385.. 360

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1385. 364

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1386.. 368

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1386. 372

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1387.. 376

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1387. 379

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1388.. 382

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1388. 385

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1389.. 387

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1389. 390

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1390. 392

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1390. 394

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1391. 395

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1391. 397

آئین‌دادرسی کیفری آزمون سال 1392.. 399

آئین‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1392. 402

آیین دادرسی کیفری آزمون سال 1393.. 403

آیین دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1393. 406

آیین دادرسی کیفری آزمون سال 1394.. 408

آیین دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1394. 410

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1395.. 411

آئین ‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1395. 413

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1396.. 414

آئین ‌دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1396. 417

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1397.. 418

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1397. 421

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1398.. 422

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1398. 425

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1399.. 426

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1399. 429

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1400. 430

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1400. 433

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1401. 434

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1401. 437

آئین‌ دادرسی کیفری آزمون سال 1402.. 439

آئین‌ دادرسی کیفری پاسخنامه آزمون سال 1402. 442

آزمون‌های متون حقوقی

متون حقوقی آزمون سال 1383.. 444

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1383. 451

متون حقوقی آزمون سال 1384.. 452

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1384. 460

متون حقوقی آزمون سال 1385.. 461

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1385. 469

متون حقوقی آزمون سال 1386.. 470

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1386. 478

متون حقوقی آزمون سال 1387.. 479

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1387. 486

متون حقوقی آزمون سال 1388.. 487

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1388. 495

متون حقوقی آزمون سال 1389.. 496

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1389. 503

متون حقوقی آزمون سال 1390. 504

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1390. 511

متون حقوقی آزمون سال 1391. 512

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1391. 519

متون حقوقی آزمون سال 1392.. 520

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1392. 528

متون حقوقی آزمون سال 1393.. 529

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1393. 533

متون حقوقی آزمون سال 1394.. 534

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1394. 539

متون حقوقی آزمون سال 1395.. 540

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1395. 545

متون حقوقی آزمون سال 1396.. 546

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1396. 551

متون حقوقی آزمون سال 1397.. 552

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1397. 557

متون حقوقی آزمون سال 1398.. 558

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1398. 563

متون حقوقی آزمون سال 1399.. 564

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1399. 569

متون حقوقی آزمون سال 1400. 570

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1400. 576

متون حقوقی آزمون سال 1401. 577

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1401. 583

متون حقوقی آزمون سال 1402.. 584

متون حقوقی پاسخنامه آزمون سال 1402  589

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه