بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی

منصور قرائی

135,000 تومان

حقوق مدنی_حقوق تجارت_حقوق جزا_حقوق ثبت_آیین نامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی_حقوق ثبت املاک_حقوق ثبت اسناد

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

منصور قرایی

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

5

قطع کتاب رحلی شومیز
تعداد صفحه

520

تیراژ

300

شابک

9786003465732

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی

فهرست مطالب :


 بخش اول: حقوق مدنی
سؤالات حقوق مدنی سال 1374    10
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1374    15
سؤالات حقوق مدنی سال 1375    17
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1375    20
سؤالات حقوق مدنی سال 1376    22
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1376    25
سؤالات حقوق مدنی سال 1377    26
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1377    30
سؤالات حقوق مدنی سال 1378    33
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1378    37
سؤالات حقوق مدنی سال 1379    39
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1379    43
سؤالات حقوق مدنی سال 1380    46
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1380    49
سؤالات حقوق مدنی سال 1381    51
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1381    54
سؤالات حقوق مدنی سال 1382    55
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1382    58
سؤالات حقوق مدنی سال 1383    60
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1383    63
سؤالات حقوق مدنی سال 1386    64
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1386    69
سؤالات حقوق مدنی سال 1387 ویژه بانوان    71
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1387 ویژه بانوان    74
سؤالات حقوق مدنی سال 1397    75
پاسخنامه حقوق مدنی سال 1397    79

بخش دوم: حقوق تجارت
سؤالات حقوق تجارت سال 1374    82
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1374    86
سؤالات حقوق تجارت سال 1375    88
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1375    91
سؤالات حقوق تجارت سال 1376    92
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1376    95
سؤالات حقوق تجارت سال 1377    97
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1377    100
سؤالات حقوق تجارت سال 1378    101
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1378    104
سؤالات حقوق تجارت سال 1379    106
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1379    110
سؤالات حقوق تجارت سال 1380    112
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1380    116
سؤالات حقوق تجارت سال 1381    118
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1381    122
سؤالات حقوق تجارت سال 1382    124
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1382    127
سؤالات حقوق تجارت سال 1383    129
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1383    132
سؤالات حقوق تجارت سال 1386    134
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1386    138
سؤالات حقوق تجارت سال 1387ویژه بانوان    139
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1387ویژه بانوان    142
سؤالات حقوق تجارت سال 1397    143
پاسخنامه حقوق تجارت سال 1397    147

بخش سوم: حقوق جزا
سؤالات حقوق جزا سال 1374    150
پاسخنامه حقوق جزا سال 1374    155
سؤالات حقوق جزا سال 1375    157
پاسخنامه حقوق جزا سال 1375    161
سؤالات حقوق جزا سال 1376    162
پاسخنامه حقوق جزا سال 1376    165
سؤالات حقوق جزا سال 1377    166
پاسخنامه حقوق جزا سال 1377    169
سؤالات حقوق جزا سال 1378    171
پاسخنامه حقوق جزا سال 1378    174
سؤالات حقوق جزا سال 1379    176
پاسخنامه حقوق جزا سال 1379    179
سؤالات حقوق جزا سال 1380    181
پاسخنامه حقوق جزا سال 1380    184
سؤالات حقوق جزا سال 1381    186
پاسخنامه حقوق جزا سال 1381    189
سؤالات حقوق جزا سال 1382    191
پاسخنامه حقوق جزا سال 1382    194
سؤالات حقوق جزا سال 1383    196
پاسخنامه حقوق جزا سال 1383    199
سؤالات حقوق جزا سال 1386    201
پاسخنامه حقوق جزا سال 1386    204
سؤالات حقوق جزا سال 1387 ویژه بانوان    205
پاسخنامه حقوق جزا سال 1387ویژه بانوان    208
سؤالات حقوق جزا سال 1397    209
پاسخنامه حقوق جزا سال 1397    213

بخش چهارم: حقوق ثبت
سؤالات حقوق ثبت سال 1374    216
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1374    222
سؤالات حقوق ثبت سال 1375    225
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1375    228
سؤالات حقوق ثبت سال 1376    230
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1376    233
سؤالات حقوق ثبت سال 1377    235
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1377    238
سؤالات حقوق ثبت سال 1378    240
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1378    243
سؤالات حقوق ثبت سال 1379    245
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1379    248
سؤالات حقوق ثبت سال 1380    249
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1380    253
سؤالات حقوق ثبت سال 1381    255
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1381    259
سؤالات حقوق ثبت سال 1382    261
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1382    264
سؤالات حقوق ثبت سال 1383    266
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1383    270
سؤالات حقوق ثبت سال 1397    271
پاسخنامه حقوق ثبت سال 1397    275

بخش پنجم: آئین نامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1374    278
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1374    282
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1375    285
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1375    288
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1376    290
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1376    293
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1377    295
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1377    298
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1378    300
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1378    303
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1379    305
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1379    308
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1380    310
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1380    313
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1381    315
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1381    318
سؤالات آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1382    320
پاسخنامه آئیننامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1382    324
سؤالات آئین‌نامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1383    326
پاسخنامه آئین‌نامه ها و مقررات دفاتر اسناد رسمی سال 1383    329
سؤالات قانون و آیین‌نامه‌های دفاتر اسناد رسمی سال 1397    331
پاسخنامه قانون و آیین‌نامه‌های دفاتر اسناد رسمی سال 1397    335

 

بخش ششم: حقوق ثبت املاک
سؤالات حقوق ثبت املاک سال 1386    338
پاسخنامه  حقوق ثبت املاک سال 1386    342
سؤالات حقوق ثبت املاک سال 1387 ویژه بانوان    344
پاسخنامه حقوق ثبت املاک سال 1387 ویژه بانوان    346

بخش هفتم: حقوق ثبت اسناد
سؤالات حقوق ثبت اسناد سال 1386    348
پاسخنامه حقوق ثبت اسناد سال 1386    352
سؤالات حقوق ثبت اسناد سال 1387 ویژه بانوان    354
پاسخنامه حقوق ثبت اسناد سال 1387ویژه بانوان    357

بخش هشتم: زبان فارسی
سؤالات زبان فارسی سال  1374    360
پاسخنامه زبان فارسی سال 1374    365
سؤالات زبان فارسی سال 1375    367
پاسخنامه زبان فارسی سال 1375    371
سؤالات زبان فارسی سال 1376    373
پاسخنامه زبان فارسی سال 1376    377
سؤالات زبان فارسی سال 1377    379
پاسخنامه زبان فارسی سال 1377    383
سؤالات زبان فارسی سال 1378    385
پاسخنامه زبان فارسی سال 1378    389
سؤالات زبان فارسی سال 1379    391
پاسخنامه زبان فارسی سال 1379    394
سؤالات زبان فارسی سال 1380    396
پاسخنامه زبان فارسی سال 1380    398
سؤالات زبان فارسی سال 1381    400
پاسخنامه زبان فارسی سال 1381    404
سؤالات زبان فارسی سال 1386    406
پاسخنامه زبان فارسی سال 1386    409
سؤالات زبان فارسی سال 1387 ویژه بانوان    411
پاسخنامه زبان فارسی سال 1387 ویژه بانوان    415
سؤالات زبان فارسی سال 1397    417
پاسخنامه زبان فارسی سال 1397    419
بخش نهم: زبان عربی
سؤالات زبان عربی سال 1374    422
پاسخنامه زبان عربی سال 1374    426
سؤالات زبان عربی سال 1375    428
پاسخنامه زبان عربی سال 1375    431
سؤالات زبان عربی سال 1376    433
پاسخنامه زبان عربی سال 1376    436
سؤالات زبان عربی سال 1377    438
پاسخنامه زبان عربی سال 1377    441
سؤالات زبان عربی سال 1378    443
پاسخنامه زبان عربی سال 1378    446
سؤالات زبان عربی سال 1379    448
پاسخنامه زبان عربی سال 1379    451
سؤالات زبان عربی سال 1380    453
پاسخنامه زبان عربی سال 1380    456
سؤالات زبان عربی سال 1381    458
پاسخنامه زبان عربی سال 1381    461
سؤالات زبان عربی سال 1386    463
پاسخنامه زبان عربی سال 1386    466
سؤالات زبان عربی سال 1387 ویژه بانوان    467
پاسخنامه زبان عربی سال 1387 ویژه بانوان    471
سؤالات زبان عربی سال 1397    473
پاسخنامه زبان عربی سال 1397    475

بخش دهم: احکام و معارف اسلامی
سؤالات احکام و معارف اسلامی سال 1386    478
پاسخنامه احکام و معارف اسلامی سال 1386    481
سؤالات احکام و معارف اسلامی سال 1387ویژه بانوان    483
پاسخنامه احکام و معارف اسلامی سال 1387 ویژه بانوان    486
سؤالات احکام شرعی سال 1397    487
پاسخنامه احکام شرعی سال 1397    489

سؤالات اطلاعات عمومی و هوش سال 1397    491
پاسخنامه اطلاعات عمومی و هوش سال 1397    493

بخشی از محتویات کتاب:

بخش اول


مجموعه آزمونهای سردفتری اسناد رسمی

 

سؤالات حقوق مدنی سال 1374

 

1ـ مسئولیت بایع نسبت به پرداخت ثمن معامله به مشتری در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، اصطلاحاً چه نامیده می‌شود؟
1ـ ضامن عیوب مخفی مبیع            2ـ مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد
3ـ ضامن درک                    4ـ ضمان مقبوض به عقد فاسد
2ـ هرگاه مبیع عیبی در زمان انعقاد بیع داشته که از نظر مشتری مخفی مانده باشد، در حالی که عیب مزبور نوعاً و عرفاً ظاهر است چه راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود دارد؟
1ـ راهی برای رفع ضرر از مشتری وجود ندارد و معامله نافذ و لازم است.
2ـ مشتری میتواند معامله را فسخ کند.
3ـ مشتری میتواند معامله را فسخ یا ارش مطالبه کند.
4ـ مشتری فقط حق مطالبه ارش دارد.
3ـ برای صحت عقد ضمان لازم است:
1ـ سبب دین ایجاد شده باشد.            2ـ ضامن مالدار باشد.
3ـ مقدار دین برای ضامن معلوم باشد.        4ـ دین حال باشد.
4ـ رفع حجر از صغیر در امور مالی با چه شرایطی تحقق مییابد؟
1ـ با رسیدن صغیر به سن بلوغ            2ـ با تحقق بلوغ و رشد
3ـ با رسیدن صغیر به سن هجده سال تمام        4ـ با احراز رشد او به وسیله دادگاه
5ـ معاطات چیست و چه ماهیتی دارد؟
1ـ عملی است که متضمن بخشش است و یک نوع هبه به شمار میآید.
2ـ عملی است که با قبض و اقباض تحقق مییابد و مفید اباحه است.
3ـ معاملهای است که با دادوستد انجام میشود و عقد لازم است.
4ـ معاملهای است که با دادوستد انجام میشود و عقد جائز است.
6ـ در حقوق ایران، در قراردادهای با مکاتبه قرارداد در چه زمانی منعقد میشود؟
1ـ در زمان تحقق قبول                2ـ در زمان ارسال قبول به ایجاب کننده
3ـ در زمان وصول قبول به ایجاب کننده        4ـ در زمان اطلاع ایجاب کننده از قبول

7ـ هرگاه کسی برای معالجه فرزندش نیاز به پول داشته باشد و بدین جهت ناگزیر به فروش اتومبیل شخصی خود شود، این معامله چه حکمی دارد؟
1ـ قابل فسخ است.    2ـ باطل است.        3ـ غیر نافذ است.        4ـ صحیح و نافذ است.
8ـ ماهیت حقوقی قولنامه که متضمن تعهد به بیع باشد طبق نظر حقوقدانان امروز چیست؟
1ـ یک عقد عهدی لازم است.            2ـ شرط ابتدایی و باطل است.
3ـ بیع نامه محسوب و مفید تملیک است.        4ـ یک عقد جایز است.
9ـ در وکالت بلاعزل موکل فوت میکند و وکیل بدون اطلاع از فوت، معاملهای به نمایندگی از موکل انجام میدهد این معامله چه حکمی دارد؟
1ـ نافذ است.
2ـ غیر نافذ است و با تنفیذ ورثه نافذ خواهد شد.
3ـ نسبت به طرف دیگر معامله نافذ است ولی ورثه میتوانند از وکیل مطالبه خسارت کنند.
4ـ ورثه میتوانند معامله را رد کنند ولی باید خسارت وارده به طرف معامله را بپردازند.
10ـ مدیونی شش دانگ خانه خود را نزد طلبکار رهن گذارده است. پس از آن نیمی از دین خود را می‌پردازد. این اقدام چه اثری در رهن دارد؟
1ـ پرداخت نیمی از دین هیچ اثری در رهن ندارد حتی اگر راهن و مرتهن قرار گذاشته باشند که با پرداخت نیمی از دین نصف خانه آزاد شود.
2ـ با پرداخت نیمی از دین خانه مرهون آزاد میگردد.
3ـ با پرداخت نیمی از دین نصف (سه دانگ) خانه آزاد میگردد.
4ـ پرداخت نیمی از دین هیچ اثری در رهن ندارد.
11ـ در ارتباط با خیار غبن کدام گزینه صحیح نیست؟
1ـ خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در تمام عقود مغابنه جاری است.
2ـ اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط میشود.
3ـ در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
4ـ خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
12ـ تغییر سن مندرج در شناسنامه در چه صورت و در چه مرجعی امکانپذیر است؟
1ـ در صورت اختلاف سن پنج سال
2ـ در هر صورت توسط دادگاه صالح
3ـ در هر صورت توسط هئیت حل اختلاف ثبت احوال
4ـ در صورت اختلاف سن پنج سال و توسط کمیسیون خاص

13ـ زمینی به شرط داشتن مساحت خاص فروخته شده و هنگام تسلیم معلوم گردیده که مقداری کمتر است. خریدار چه میتواند بکند؟
1ـ میتواند به نسبت مقدار کم آمده از ثمن کسر بگذارد.
2ـ میتواند بهای مقدار کمبود را به نرخ روز از فروشنده بگیرد.
3ـ میتواند معامله را فسخ نماید.
4ـ میتواند معامله را رد کند چون چنین معاملهای غیرنافذ است.
14ـ به موجب قانون مدنی در وقف، قبض عین موقوفه...
1ـ شرط لزوم و وقف میباشد.
2ـ شرط صحت و تحقق وقف است.
3ـ بیتأثیر در سرنوشت وقف است.
4ـ تنها در صورت اشتراط واقف و موقوف علیهم برحسب مورد میتواند شرط لزوم یا شرط صحت وقف باشد.
15ـ کفیل در زمانی مکلف به پرداخت دین مکفول است که:
1ـ پرداخت دین در عقد کفالت شرط شده باشد.
2ـ مکفول را احضار ولی از پرداخت دین به مکفول خودداری کند.
3ـ مکفول به کفیل اجازه در کفالت داده باشد.
4ـ نتواند به موقع مکفول را احضار نماید.
16ـ انجام کدامیک از این اعمال حقوقی به تنهایی توسط صغیر ممیز صحیح است؟
1ـ قبول هبه
2ـ خرید یک آپارتمان در تهران
3ـ فروش باغ مرکبات خود در تنکابن
4ـ صلح بلاعوض نمودن خانه موروثی پدری خود به مادر خویش
17ـ اگر پس از انقضای مدت اجاره مستأجر به تصرف خود در عین مستأجره ادامه دهد، موجر نسبت به مدت اضافی.......
1ـ استحقاق اجرتالمسمی دارد.
2ـ استحقاق اجرتالمثل معادل اجرتالمسمی دارد.
3ـ استحقاق اجرتالمثل دارد.
4ـ در صورتی استحقاق اجرت دارد که مستأجر از عین مستأجره استفاده کرده باشد.

 

18ـ اگر در ضمن عقد بیع شرط شود مشتری بابت ثمن مال معینی رهن دهد و آن مال تلف شود تکلیف چیست؟
1ـ عقد قابل فسخ است.
2ـ عقد باطل است.
3ـ عقد غیرنافذ است.
4ـ عقد صحیح و غیرقابل فسخ است.
19ـ در حقوق موضوعه ایران بعد از اینکه وکیل استعفا داد...
1ـ تنها در صورتی میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند که دوباره موکل در این زمینه به او وکالت داده باشد.
2ـ مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
3ـ دیگر به هیچ وجه و در هیچ حالتی نمیتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
4ـ تنها در صورتی میتواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند که وکالت به وی ضمن یک عقد لازم داده شده باشد.
20ـ اگر نکاح دائم به علت عنن فسخ شود چه اثری در مهر زن دارد؟
1ـ نصف مهرالمسمی به زن تعلق میگیرد.
2ـ تمام مهرالمسمی به زن تعلق میگیرد.
3ـ مهری به زن تعلق نمیگیرد.
4ـ مهرالمتعه به زن تعلق میگیرد.

 

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه