بستن

- مجموعه آزمون های حقوق خصوصی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 2

مجموعه آزمون های حقوق خصوصی

منصور قرائی

540,000 تومان 486,000 تومان

دسته بندی:  حقوق > کتب آزمونی و منابع کمکی > دروس تخصصی

ناشر: کتاب آوا

مولف: منصور قرایی

  • کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های حقوق خصوصی

  • مجموعه آزمون های حقوق خصوصی از سال 1383 تا 1402 تدوین شده که شامل دروس؛

  • ( متون فقه، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی ) است

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

منصور قرایی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

8

قطع کتاب رحلی شومیز
تعداد صفحه

471

تیراژ

300

شابک

9786003462076

کتاب کامل ترین و جامع ترین مجموعه آزمون های حقوق خصوصی با تشریح تشریحی

داوطلبین با استفاده از این کتاب میتوانند در فرصت کم مطالب درسی آزمون را تا حدودی یاد گرفته و آموخته های خود را یادآوری کنند

از دیگر آثار منصور قرایی میتوان به مجموعه آزمون های استخدام قضات اشاره کرد

 

 

بخش اول متون فقه

عنوان............................................................................ صفحه

سؤالات متون فقه سال 83....... 6

پاسخنامه متون فقه سال 83.... 11

سؤالات متون فقه سال 84....... 14

پاسخنامه متون فقه سال 84.... 20

سؤالات متون فقه سال 85....... 24

پاسخنامه متون فقه سال 85.... 31

سؤالات متون فقه سال 86....... 34

پاسخنامه متون فقه سال86..... 41

سؤالات متون فقه سال 87....... 44

پاسخنامه متون فقه سال 87.... 48

سؤالات متون فقه سال 88....... 50

پاسخنامه متون فقه سال88..... 54

سؤالات متون فقه سال 89....... 57

پاسخنامه متون فقه سال89..... 61

سؤالات متون فقه سال 90....... 64

پاسخنامه متون فقه سال 90.... 67

سؤالات متون فقه سال 91....... 70

پاسخنامه متون فقه سال 91.... 73

سؤالات متون فقه سال 92....... 76

پاسخنامه متون فقه سال 92.... 78

سؤالات متون فقه سال 93....... 80

پاسخنامه متون فقه سال 93.... 82

سؤالات متون فقه سال 94....... 84

پاسخنامه متون فقه سال 94.... 86

سؤالات متون فقه سال 95....... 89

پاسخنامه متون فقه سال 95.... 92

سؤالات متون فقه سال 96....... 94

پاسخنامه متون فقه سال 96.... 97

سؤالات متون فقه سال 97....... 100

پاسخنامه متون فقه سال 97.... 103

سؤالات متون فقه سال 98....... 105

پاسخنامه متون فقه سال 98.... 109

سؤالات متون فقه سال 99....... 111

پاسخنامه متون فقه سال 99.... 115

سؤالات متون فقه سال 1400..... 117

پاسخنامه متون فقه سال 1400.. 121

سؤالات متون فقه سال 1401..... 124

پاسخنامه متون فقه سال 1401.. 128

سؤالات متون فقه سال 1402..... 131

پاسخنامه متون فقه سال 1402.. 135

بخش دوم حقوق مدنی

 عنوان.......................................................................... صفحه

سؤالات حقوق مدنی سال 83...... 140

پاسخنامه حقوق مدنی سال83.... 144

سؤالات حقوق مدنی سال 84...... 145

پاسخنامه حقوق مدنی سال84.... 149

سؤالات حقوق مدنی سال 85...... 150

پاسخنامه حقوق مدنی سال85.... 154

سؤالات حقوق مدنی سال 86...... 156

پاسخنامه حقوق مدنی سال86.... 160

 

سؤالات حقوق مدنی سال 87...... 162

پاسخنامه حقوق مدنی سال 87... 165

سؤالات حقوق مدنی سال 88...... 167

پاسخنامه حقوق مدنی سال88.... 170

سؤالات حقوق مدنی سال 89...... 172

پاسخنامه حقوق مدنی سال89.... 175

سؤالات حقوق مدنی سال 90...... 177

پاسخنامه حقوق مدنی سال 90... 180

سؤالات حقوق مدنی سال 91...... 182

پاسخنامه حقوق مدنی سال 91... 185

سؤالات حقوق مدنی سال 92...... 187

پاسخنامه حقوق مدنی سال 92... 190

سؤالات حقوق مدنی سال 93...... 191

پاسخنامه حقوق مدنی سال 93... 194

سؤالات حقوق مدنی سال 94...... 195

پاسخنامه حقوق مدنی سال 94... 198

سؤالات حقوق مدنی سال 95...... 200

پاسخنامه حقوق مدنی سال 95... 203

سؤالات حقوق مدنی سال 96...... 204

پاسخنامه حقوق مدنی سال 96... 207

سؤالات حقوق مدنی سال 97...... 208

پاسخنامه حقوق مدنی سال 97... 211

سؤالات حقوق مدنی سال 98...... 212

پاسخنامه حقوق مدنی سال 98... 215

سؤالات حقوق مدنی سال 99...... 217

پاسخنامه حقوق مدنی سال 99... 220

سؤالات حقوق مدنی سال 1400.... 223

پاسخنامه حقوق مدنی سال 1400. 226

سؤالات حقوق مدنی سال 1401.... 228

پاسخنامه حقوق مدنی سال 1401. 231

سؤالات حقوق مدنی سال 1402.... 233

پاسخنامه حقوق مدنی سال 1402. 236

بخش سوم حقوق تجارت

عنوان............................................................................ صفحه

سؤالات حقوق تجارت سال 83..... 240

پاسخنامه حقوق تجارت سال 83.. 244

سؤالات حقوق تجارت سال 84..... 246

پاسخنامه حقوق تجارت سال 84.. 250

سؤالات حقوق تجارت سال 85..... 251

پاسخنامه حقوق تجارت سال 85.. 256

سؤالات حقوق تجارت سال 86..... 259

پاسخنامه حقوق تجارت سال 86.. 263

سؤالات حقوق تجارت سال 87..... 265

پاسخنامه حقوق تجارت سال 87.. 268

سؤالات حقوق تجارت سال 88..... 270

پاسخنامه حقوق تجارت سال 88.. 273

سؤالات حقوق تجارت سال 89..... 275

پاسخنامه حقوق تجارت سال 89.. 278

سؤالات حقوق تجارت سال 90..... 279

پاسخنامه حقوق تجارت سال 90.. 281

سؤالات حقوق تجارت سال 91..... 282

پاسخنامه حقوق تجارت سال 91.. 285

سؤالات حقوق تجارت سال 92..... 287

 

پاسخنامه حقوق تجارت سال 92.. 289

سؤالات حقوق تجارت سال 93..... 290

پاسخنامه حقوق تجارت سال 93.. 292

سؤالات حقوق تجارت سال 94..... 293

پاسخنامه حقوق تجارت سال 94.. 296

سؤالات حقوق تجارت سال 95..... 297

پاسخنامه حقوق تجارت سال 95.. 300

سؤالات حقوق تجارت سال 96..... 301

پاسخنامه حقوق تجارت سال 96.. 304

سؤالات حقوق تجارت سال 97..... 305

پاسخنامه حقوق تجارت سال 97.. 308

سؤالات حقوق تجارت سال 98..... 309

پاسخنامه حقوق تجارت سال 98.. 311

سؤالات حقوق تجارت سال 99..... 313

پاسخنامه حقوق تجارت سال 99.. 316

سؤالات حقوق تجارت سال 1400... 318

پاسخنامه حقوق تجارت سال 1400 321

سؤالات حقوق تجارت سال 1401... 322

پاسخنامه حقوق تجارت سال 1401 324

سؤالات حقوق تجارت سال 1402... 325

پاسخنامه حقوق تجارت سال 1402 328

 

بخش چهارم آیین دادرسی مدنی

 عنوان.......................................................................... صفحه

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 83. 332

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 83  337

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 84. 339

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 84  343

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 85. 346

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 85  351

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 86. 355

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 86  360

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 87. 363

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 87  367

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 88. 369

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 88  372

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 89. 375

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 89  378

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 90. 380

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 90  382

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 91. 384

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 91  386

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 92. 388

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 92  390

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 93. 391

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 93  393

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 94. 394

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 94  396

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 95. 397

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 95  400

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 96. 401

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 96  403

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 97. 404

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 97  407

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 98. 408

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 98  411

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 99. 412

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 99  415

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 1400 417

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 1400     420

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 1401 421

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 1401     424

سؤالات آیین‌دادرسی‌مدنی سال 1402 426

پاسخنامه آیین‌دادرسی‌مدنی سال 1402     429

بخش پنجم متون حقوقی

 عنوان........................................................................... صفحه

سؤالات متون حقوقی سال 83......... 432

پاسخنامه متون حقوقی سال 83...... 439

سؤالات متون حقوقی سال 84......... 440

پاسخنامه متون حقوقی سال 84...... 448

سؤالات متون حقوقی سال 85......... 449

پاسخنامه متون حقوقی سال 85...... 457

سؤالات متون حقوقی سال 86......... 458

پاسخنامه متون حقوقی سال 86...... 466

سؤالات متون حقوقی سال 87......... 467

پاسخنامه متون حقوقی سال 87...... 475

سؤالات متون حقوقی سال 88......... 476

پاسخنامه متون حقوقی سال 88...... 485

سؤالات متون حقوقی سال 89......... 487

پاسخنامه متون حقوقی سال 89...... 494

سؤالات متون حقوقی سال 90......... 495

پاسخنامه متون حقوقی سال 90...... 502

سؤالات متون حقوقی سال 91......... 503

پاسخنامه متون حقوقی سال 91...... 511

سؤالات متون حقوقی سال 92......... 512

پاسخنامه متون حقوقی سال 92...... 521

سؤالات متون حقوقی سال 93......... 522

پاسخنامه متون حقوقی سال 93...... 526

سؤالات متون حقوقی سال 94......... 527

پاسخنامه متون حقوقی سال 94...... 532

سؤالات متون حقوقی سال 95......... 533

پاسخنامه متون حقوقی سال 95...... 538

سؤالات متون حقوقی سال 96......... 539

پاسخنامه متون حقوقی سال 96...... 544

سؤالات متون حقوقی سال 97......... 545

پاسخنامه متون حقوقی سال 97...... 550

سؤالات متون حقوقی سال 98......... 551

پاسخنامه متون حقوقی سال 98...... 557

سؤالات متون حقوقی سال 99......... 558

پاسخنامه متون حقوقی سال 99...... 564

سؤالات متون حقوقی سال 1400....... 565

پاسخنامه متون حقوقی سال 1400.... 571

سؤالات متون حقوقی سال 1401....... 572

پاسخنامه متون حقوقی سال 1401.... 578

سؤالات متون حقوقی سال 1402....... 579

پاسخنامه متون حقوقی سال 1402.... 584

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه