بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی حقوق خصوصی حقوق آیین دادرسی مدنی دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد سوم
دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد سوم
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد سوم

علی مهاجری

95,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

فکرسازان

نام مولف

علی مهاجری

سال انتشار

1397

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

480

تیراژ

2000

شابک

9786007560730

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه

پیش نیاز استفاده از کتاب

مبحث هشتم- نیابت قضایی

ماده 290: نیابت داخلی

ماده 291: اعطای نیابت به دادگاه خارجی

ماده 292: اجرای نیابت صادره از دادگاه‌های خارجی

ماده 293: اجرای نیابت خارجی برابر قانون ایران

ماده 294: تعیین نحوه اجرای نیابت در کشور خارجی

فصل یازدهم: رأی

مبحث اول- صدور و انشاء رأی

ماده 295: صدور رأی پس از اعلام ختم دادرسی

ماده 296: شرایط لازم در رأی دادگاه

ماده 297: پاکنویس رأی

ماده 298: انشاء رأی نسبت به قسمتی از دعوا

ماده 299: تعریف قرار و حکم دادگاه

مبحث دوم- ابلاغ رأی

ماده 300: تهیه رونوشت رأی به تعداد اصحاب دعوا

ماده 301: ممنوعیت تسلیم رونوشت از رأی قبل از امضاء

ماده 302: اجرای رأی بعد از ابلاغ آن

مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی

ماده 303: حکم غیابی

ماده 304: رأی حضوری و غیابی

مبحث چهارم- واخواهی

ماده 305: حق غائب مبنی بر اعتراض به حکم غیابی

ماده 306: واخواهی و جهات عذر در تأخیر نسبت به آن

ماده 307: واخواهی پس از اجرای حکم غیابی

ماده 308: حدود تأثیر رأی مرحله واخواهی

مبحث پنجم: تصحیح رأی

ماده 309: صدور رأی اصلاحی

مبحث ششم: دادرسی فوری

ماده 310: صدور دستور موقت

ماده 311: مرجع درخواست دستور موقت

ماده 312: صلاحیت دادگاه محل موضوع دستور موقت

ماده 313: کتبی یا شفاهی بودن درخواست

ماده 314: تعیین وقت رسیدگی برای دستور موقت

ماده 315: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست

ماده 316: موضوع دستور موقت

ماده 317: حدود تأثیر دستور موقت

ماده 318: مهلت طرح دعوای اصلی بعد از صدور دستور موقت

ماده 319: تکلیف دادگاه به اخذ تأمین در دستور موقت

ماده 320: ابلاغ و اجرای دستور موقت

ماده 321: رفع اثر از دستور موقت

ماده 322: لغو دستور موقت به جهت مرتفع شدن موضوع آن

ماده 323: جبران خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت

ماده 324: رفع توقیف از مال مورد تأمین

ماده 325: تجدید نظرخواهی از دستور موقت و اصل رأی

باب چهارم- تجدید نظر

فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر

ماده 326: آرای قابل نقض

ماده 327: نحوه اقدام قاضی پس از اعلام اشتباه

ماده 328: نحوه اقدام مقامات قانونی

ماده 329: نحوه رسیدگی مرجع تجدید نظر

فصل دوم- آرای قابل تجدید نظر

ماده 330: اعلام قطعیت آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ماده 331: احکام قابل تجدید نظر

ماده 332: قرارهای قابل تجدیدنظر

ماده‌ 333: اسقاط حق تجدید نظرخواهی

ماده 334: مرجع تجدید نظر آراء

ماده 335: اشخاص دارای حق درخواست تجدید نظر

فصل سوم- مهلت تجدید نظر

ماده 336: مهلت درخواست تجدید نظر

ماده 337: شروع مهلت جدید در تجدید نظرخواهی

ماده 338: زوال سمت نماینده و شروع مهلت جدید

فصل چهارم: دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده 339: مرجع پذیرش دادخواست تجدید نظر

ماده 340: دادخواست تجدید نظر با ذکر عذر تأخیر

ماده 341: نکات دادخواست تجدید نظر

ماده 342: تقدیم دادخواست توسط نماینده

ماده 343: تعداد دادخواست و برگ‌های پیوست آن

ماده 344: رد دادخواست تجدید نظر

ماده 345: اخطار رفع نقص در دادخواست تجدید نظر

ماده 346: ابلاغ دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خوانده

ماده 347: عدم امان اجرای حکم قابل تجدید نظر

فصل پنجم: جهات تجدید نظر

ماده 348: جهات درخواست تجدید نظر

ماده 349: رسیدگی به مورد تجدید نظرخواهی

ماده 350: اخطار رفع نقص در دادگاه تجدید نظر

ماده 351: اصلاح رأی توسط دادگاه تجدید نظر

ماده 352: نقض رأی و ارسال پرونده به مرجع صالح

ماده 353: نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر

ماده 354: اجرای قرار دادگاه تجدید نظر

ماده 355: نقض و تأیید قرار در دادگاه تجدید نظر

ماده 356: رعایت مقررات در تجدید نظر

ماده 357: ممنوعیت ورود ثالث در تجدید نظر

ماده 358: نقض رأی بدوی و یا تأیید آن در تجدید نظر

ماده 359: عدم امکان استفاده غیر از رأی تجدید نظر

ماده 360: سهو قلم در رأی دادگاه تجدید نظر

ماده 361: تنظیم دادنامه و ابلاغ آن در تجدید نظر

ماده 362: عدم پذیرش ادعای جدید در تجدید نظر

ماده 363: استرداد دادخواست تجدید نظر

ماده 364: صدور حکم علیه خوانده در تجدید نظر

ماده 365: قطعیت آراء صادره در مرحله تجدید نظر

باب پنجم- فرجام خواهی

فصل اول- فرجام خواهی در امور مدنی

مبحث اول- فرجام خواهی و آراء قابل فرجام

ماده 366: تعریف رسیدگی فرجامی

ماده 367: آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی

ماده 368: آرای قابل فرجام دادگاه‌های تجدید نظر

ماده 369: احکام غیرقابل فرجام

مبحث دوم- موارد نقض

ماده 370: کیفیت رسیدگی به رأی فرجام خواسته

ماده 371: موارد نقض رأی فرجام خواسته

ماده 372: موارد نقض رأی فرجام خواسته

ماده 373: موارد نقض رأی فرجام خواسته

ماده 374: موارد نقض رأی در دعوای ناشی از قرارداد

ماده 375: نقض رأی فرجام به علت مدارک

ماده 376: اعلام بی اعتباری رأی مؤخر

ماده 377: نقض رأی فرجام خواسته به جهت دیگر

مبحث سوم: ترتیب فرجام خواهی

ماده 378: افراد ذیحق برای درخواست فرجام

ماده 379: تقدیم دادخواست برای رسیدگی فرجامی

ماده 380: شرایط دادخواست فرجامی

ماده 381: پیوست‌های دادخواست فرجامی

ماده 382: اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های آ

ماده 383: صدور قرار رد دادخواست فرجام

ماده 384: رد دادخواست پس از فرجام خواهی

ماده 385: ارسال دادخواست برای فرجام خوانده

ماده 386: عدم تأثیر فرجام در اجرای حکم

ماده 387: تقاضای رسیدگی از دادستان کل کشور

ماده 388: وظیفه فرجامی دفتر دادستان کل کشور

ماده 389: موارد توقیف اجرای حکم فرجامخواسته

مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی

ماده 390: ارجاع پرونده با رعایت نوبت در دیوان

ماده 391: ممنوعیت اخذ پرونده از شعبه مرجوعالیه

ماده 392: تهیه گزارش

ماده 393: رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوی

ماده 394: ابلاغ احضاریه از طریق دادگاه

ماده 395: کیفیت رسیدگی در شعبه دیوان

ماده 396: اتخاذ تصمیم در مورد رأی فرجامخواسته

مبحث پنجم: مهلت فرجام خواهی

ماده 397: مهلت فرجام خواهی

ماده 398: ابتدای مهلت فرجام خواهی

ماده 399: مهلت فرجام خواهی در دو حکم مغایر

ماده 400: اعطای مهلت ویژه در فرجامخواهی

مبحث ششم: اقدامات پس از نقض

ماده 401: رسیدگی مجدد پس از نقض رأی

ماده 402: نقض رأی به علت نقض تحقیقات

ماده 403: اصلاح رأی فرجام خواسته در دیوان

ماده 404: عدم امکان استفاده از غیرطرفین از رأی

ماده 405: رسیدگی دادگاه مرجوعالیه پس از نقض دیوان

ماده 406: رسیدگی بدون تعیین وقت

ماده 407: لازم الاجرا بودن رأی معتبر

ماده 408: طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی

ماده 409: تجدید رسیدگی به دعوا بدون دادخواست

ماده 410: شرایط رأی فرجامی دیوان

ماده 411: موارد نقض در مورد احکام دادگاه تجدید نظر

ماده 412: رسیدگی به آراء دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان

مبحث هفتم- فرجام تبعی

ماده 413: درخواست رسیدگی فرجامی تبعی

ماده 414: پذیرش فرجام تبعی از فرجامخوانده

ماده 415: استرداد دادخواست فرجامی

ماده 416: عدم تقدیم دادخواست در فرجام تبعی

فهرست منابع

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه