بستن

فروشگاه آوابوک حقوق قانون مجازات اسلامی به زبان ساده
- قانون مجازات اسلامی به زبان ساده
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 3

قانون مجازات اسلامی به زبان ساده

دکتر فارس نجاری-دکتر علی محمد علی محمدی-محبوبه رستمی فر

70,000 تومان 63,000 تومان

دسته بندی: حقوق 

مولف: فارس نجاری-علی محمد علی محمدی-محبوبه رستمی فر

ناشر: کتاب آوا

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

فارس نجاری-علی محمد علی محمدی-محبوبه رستمی فر

سال انتشار

1396

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

415

تیراژ

1000

شابک

9786003461086

کتاب قانون مجازات اسلامی به زبان ساده

برای مشاهده آثار برتر مجازات اسلامی  کلیک نمایید

فهرست مطالب

بخش اول – کلیات

فصل اول – مواد عمومی (مواد 1 و 2)
فصل اول – تعاریف
فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (مواد 3 تا 9)
فصل سوم – قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان (مواد 10 و 11)
فصل چهارم – قانونی بودن جرایم – مجازات ها و دادرسی کیفری (مواد 12و 13)

بخش دوم – مجازات ها

فصل اول – مجازات های اصلی(مواد 14 تا 22)
فصل دوم – مجازات های تکمیلی و تبعی(مواد 23 تا 26)
فصل سوم – نحوه تعیین و اعمال مجازات ها(مواد 23 تا 26)
فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آن (مواد 27 تا 36)
فصل پنجم – تعویق صدور حکم (مواد 40 تا 45)
فصل ششم – تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 تا 55)
فصل هفتم – نظام نیمه آزادی (ماده 56)
فصل هشتم – نظام آزادی مشروط (مواد 58 تا 63)
فصل نهم – مجازات های جایگزین حبس (مواد 64 تا 87)
فصل دهم – مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان(مواد 88 تا 95)
فصل یازدهم – سقوط مجازات (مواد 96 تا 98)
مبحث اول – عفو
مبحث دوم- نسخ قانون
مبحث سوم – گذشت شاکی
مبحث چهارم – مرور زمان(مواد 105 تا 113)
مبحث پنجم – توبه مجرم (مواد 114 تا 119)
مبحث ششم – اعمال قاعده درا (مواد 120 تا 121)

بخش سوم: جرایم

فصل اول – شروع به جرم (مواد 122 تا 124)
فصل دوم – شرکت در جرم(ماده 125)
فصل سوم – معاونت در جرم (مواد 126 تا 129)
فصل چهارم – سردستگی گروه محرمانه سازمان نیافته (ماده 130)
فصل پنجم – تعدد جرم (مواد 131 تا 135)
فصل ششم – تکرار جرم (مواد 136 تا 139)

بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری

فصل اول – شرایط مسئولیت کیفری (مواد 140 تا 145)
فصل دوم – موانع مسئولیت کیفری (مواد 146 تا 159)

بخش پجم – ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول – مواد عمومی (همان) (مواد 160 تا 163)
فصل دوم – اقرار (مواد 164 تا 173)
فصل سوم – شهادت (مواد 174 تا 200)
فصل چهارم – سوگند(مواد 201 تا 210)
فصل پنجم – علم قاضی (مواد 211 تا 213)

بخش ششم – مسائل متفرقه (مواد 214 تا 216)

بخش دوم – حدود

بخش اول – موادعمومی (مواد 217 تا 220)
بخش دوم – جرایم موجب حد
فصل اول – زنا (مواد 221 تا 232)

بخش سوم – مفاد کلی ماده 231 قانون مجازات اسلامی

فصل دوم – لواط – تفخیذ و مساحقه (مواد 233 تا 241)
فصل سوم – قوادی (مواد 242 تا 244)
فصل چهارم - قذف (مواد 245 تا 261)
فصل پنجم – سب نبی (مواد 262 تا 263)
فصل ششم – مصرف مسکر (مواد 264 تا 266)
فصل هفتم – سرقت از ماده 267 تا 278
فصل هشتم – محاربه (مواد 279 تا 285)
فصل نهم – بغی و افساد فی الارض (مواد 286 تا 288)

بخش سوم – قصاص

بخش اول – مواد عمومی
فصل اول – اقسام و تعاریف جنایات (مواد 289 تا 295)
فصل دوم – تداخل جنایات (مواد 296 تا 300)
فصل سوم – شرایط عمومی قصاص (مواد 301 تا 311)
فصل چهارم – راه های اثبات جنایت (مواد 312 ت ا346)
فصل پنجم – صاحب حق قصاص (مواد 347 تا 367)
فصل ششم – شرکت در جنایت (مواد 368 تا 374)
فصل هفتم – اکراه در جنایت (مواد 375 تا 380)

بخش دوم – قصاص نفس (مواد 381 تا 385)

بخش سوم – قصاص عضو

فصل اول – موجب قصاص (مواد 386 تا 392)
فصل دوم – شرایط قصاص (مواد 393 تا 416)

بخش چهارم – اجرای قصاص

فصل اول – مواد عمومی (مواد 417 – 435)
فصل دوم – اجراء قصاص نفس (مواد 436 تا 438)
فصل سوم – اجراء قصاص عضو (مواد 439 تا 447)

بخش چهارم – دیات

بخش اول – مواد عمومی

فصل اول – تعریف دیه و موارد آن (مواد 448 تا 451)
فصل دوم – ضمان دیه (مواد 452 تا 453)
فصل سوم – راه های اثبات دیه (مواد 454 تا 461)
فصل چهارم – مسئول پرداخت دیه (مواد 462 تا 487)
فصل پنجم – مهلت پرداخت دیه (مواد 488 تا 491)
فصل ششم – موجبات ضمان (مواد 492 تا 537)
فصل هفتم – تداخل و تعدد دیات (مواد 538 تا 548)

بخش دوم – مقادیر دیه نفس

فصل اول – دیه نفس (مواد 549 تا 557)
فصل دوم – قواعد عمومی دیه اعضاء (مواد 558 تا 575)
فصل سوم – دیه مقدر اعضاء
مبحث اول – دیه مو (مواد 576 تا 586)
مبحث دوم- دیه چشم (مواد 587 تا 591)
مبحث سوم – دیه بینی (مواد 592 تا 599)
مبحث چهارم – دیه لاله گوش
مبحث ششم – دیه زبان (مواد 611 تا 615)
مبحث هفتم – دیه دندان (مواد 616 تا 625)
مبحث هشتم – دیه گردن (مواد 626 تا 628)
مبحث نهم – دیه فک (مواد 629 تا 634)
مبحث دهم – دیه دست و پا (مواد 635 تا 646)
مبحث یازدهم –دیه ستون فقرات – نخاع – نشیمنگاه (مواد 647 تا 652)
مبحث دوازدهم – دیه دنده و ترقوه (مواد 653 تا 657)
مبحث سیزدهم – دیه ازاله بکارت و افضاء (مواد 658 تا 661)
مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه (مواد 662 تا 668)
مبحث پانزدهم – دیه پستان (مواد 669 تا 670)
فصل چهارم – قواعد عمومی دیه منافع
فصل پنجم – دیه مقرر منافع
مبحث اول – دیه عقل
مبحث دوم – دیه شنوایی (مواد 682 تا 688)
مبحث سوم – دیه بینایی (مواد 689 تا 692)
مبحث چهارم – دیه بویایی (مواد 693 و 694)
مبحث پنجم – دیه چشایی (مواد 695 و 696)
مبحث ششم – دیه صوت و گویایی (مواد 697 تا 703)
مبحث هفتم – دیه سایه منافع (مواد 704 تا 708)
فصل ششم – دیه جراحات (مواد 709 تا 721)
فصل هفتم – دیه جنین (مواد 716 تا 721)
فصل هشتم – دیه جنایت بر میت (مواد 722 تا 728)

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه