بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق قانون مجازات اسلامی به زبان ساده
قانون مجازات اسلامی به زبان ساده
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 2

قانون مجازات اسلامی به زبان ساده

دکتر فارس نجاری-دکتر علی محمد علی محمدی-محبوبه رستمی فر

62,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

فارس نجاری-علی محمد علی محمدی-محبوبه رستمی فر

سال انتشار

1396

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

415

تیراژ

1000

شابک

9786003461086

بخش اول – کلیات

فصل اول – مواد عمومی (مواد 1 و 2)
فصل اول – تعاریف
فصل دوم – قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان (مواد 3 تا 9)
فصل سوم – قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان (مواد 10 و 11)
فصل چهارم – قانونی بودن جرایم – مجازات ها و دادرسی کیفری (مواد 12و 13)

بخش دوم – مجازات ها

فصل اول – مجازات های اصلی(مواد 14 تا 22)
فصل دوم – مجازات های تکمیلی و تبعی(مواد 23 تا 26)
فصل سوم – نحوه تعیین و اعمال مجازات ها(مواد 23 تا 26)
فصل چهارم – تخفیف مجازات و معافیت از آن (مواد 27 تا 36)
فصل پنجم – تعویق صدور حکم (مواد 40 تا 45)
فصل ششم – تعلیق اجرای مجازات (مواد 46 تا 55)
فصل هفتم – نظام نیمه آزادی (ماده 56)
فصل هشتم – نظام آزادی مشروط (مواد 58 تا 63)
فصل نهم – مجازات های جایگزین حبس (مواد 64 تا 87)
فصل دهم – مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان(مواد 88 تا 95)
فصل یازدهم – سقوط مجازات (مواد 96 تا 98)
مبحث اول – عفو
مبحث دوم- نسخ قانون
مبحث سوم – گذشت شاکی
مبحث چهارم – مرور زمان(مواد 105 تا 113)
مبحث پنجم – توبه مجرم (مواد 114 تا 119)
مبحث ششم – اعمال قاعده درا (مواد 120 تا 121)

بخش سوم: جرایم

فصل اول – شروع به جرم (مواد 122 تا 124)
فصل دوم – شرکت در جرم(ماده 125)
فصل سوم – معاونت در جرم (مواد 126 تا 129)
فصل چهارم – سردستگی گروه محرمانه سازمان نیافته (ماده 130)
فصل پنجم – تعدد جرم (مواد 131 تا 135)
فصل ششم – تکرار جرم (مواد 136 تا 139)

بخش چهارم – شرایط و موانع مسئولیت کیفری

فصل اول – شرایط مسئولیت کیفری (مواد 140 تا 145)
فصل دوم – موانع مسئولیت کیفری (مواد 146 تا 159)

بخش پجم – ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول – مواد عمومی (همان) (مواد 160 تا 163)
فصل دوم – اقرار (مواد 164 تا 173)
فصل سوم – شهادت (مواد 174 تا 200)
فصل چهارم – سوگند(مواد 201 تا 210)
فصل پنجم – علم قاضی (مواد 211 تا 213)

بخش ششم – مسائل متفرقه (مواد 214 تا 216)

بخش دوم – حدود

بخش اول – موادعمومی (مواد 217 تا 220)
بخش دوم – جرایم موجب حد
فصل اول – زنا (مواد 221 تا 232)

بخش سوم – مفاد کلی ماده 231 قانون مجازات اسلامی

فصل دوم – لواط – تفخیذ و مساحقه (مواد 233 تا 241)
فصل سوم – قوادی (مواد 242 تا 244)
فصل چهارم - قذف (مواد 245 تا 261)
فصل پنجم – سب نبی (مواد 262 تا 263)
فصل ششم – مصرف مسکر (مواد 264 تا 266)
فصل هفتم – سرقت از ماده 267 تا 278
فصل هشتم – محاربه (مواد 279 تا 285)
فصل نهم – بغی و افساد فی الارض (مواد 286 تا 288)

بخش سوم – قصاص

بخش اول – مواد عمومی
فصل اول – اقسام و تعاریف جنایات (مواد 289 تا 295)
فصل دوم – تداخل جنایات (مواد 296 تا 300)
فصل سوم – شرایط عمومی قصاص (مواد 301 تا 311)
فصل چهارم – راه های اثبات جنایت (مواد 312 ت ا346)
فصل پنجم – صاحب حق قصاص (مواد 347 تا 367)
فصل ششم – شرکت در جنایت (مواد 368 تا 374)
فصل هفتم – اکراه در جنایت (مواد 375 تا 380)

بخش دوم – قصاص نفس (مواد 381 تا 385)

بخش سوم – قصاص عضو

فصل اول – موجب قصاص (مواد 386 تا 392)
فصل دوم – شرایط قصاص (مواد 393 تا 416)

بخش چهارم – اجرای قصاص

فصل اول – مواد عمومی (مواد 417 – 435)
فصل دوم – اجراء قصاص نفس (مواد 436 تا 438)
فصل سوم – اجراء قصاص عضو (مواد 439 تا 447)

بخش چهارم – دیات

بخش اول – مواد عمومی

فصل اول – تعریف دیه و موارد آن (مواد 448 تا 451)
فصل دوم – ضمان دیه (مواد 452 تا 453)
فصل سوم – راه های اثبات دیه (مواد 454 تا 461)
فصل چهارم – مسئول پرداخت دیه (مواد 462 تا 487)
فصل پنجم – مهلت پرداخت دیه (مواد 488 تا 491)
فصل ششم – موجبات ضمان (مواد 492 تا 537)
فصل هفتم – تداخل و تعدد دیات (مواد 538 تا 548)

بخش دوم – مقادیر دیه نفس

فصل اول – دیه نفس (مواد 549 تا 557)
فصل دوم – قواعد عمومی دیه اعضاء (مواد 558 تا 575)
فصل سوم – دیه مقدر اعضاء
مبحث اول – دیه مو (مواد 576 تا 586)
مبحث دوم- دیه چشم (مواد 587 تا 591)
مبحث سوم – دیه بینی (مواد 592 تا 599)
مبحث چهارم – دیه لاله گوش
مبحث ششم – دیه زبان (مواد 611 تا 615)
مبحث هفتم – دیه دندان (مواد 616 تا 625)
مبحث هشتم – دیه گردن (مواد 626 تا 628)
مبحث نهم – دیه فک (مواد 629 تا 634)
مبحث دهم – دیه دست و پا (مواد 635 تا 646)
مبحث یازدهم –دیه ستون فقرات – نخاع – نشیمنگاه (مواد 647 تا 652)
مبحث دوازدهم – دیه دنده و ترقوه (مواد 653 تا 657)
مبحث سیزدهم – دیه ازاله بکارت و افضاء (مواد 658 تا 661)
مبحث چهاردهم – دیه اندام تناسلی و بیضه (مواد 662 تا 668)
مبحث پانزدهم – دیه پستان (مواد 669 تا 670)
فصل چهارم – قواعد عمومی دیه منافع
فصل پنجم – دیه مقرر منافع
مبحث اول – دیه عقل
مبحث دوم – دیه شنوایی (مواد 682 تا 688)
مبحث سوم – دیه بینایی (مواد 689 تا 692)
مبحث چهارم – دیه بویایی (مواد 693 و 694)
مبحث پنجم – دیه چشایی (مواد 695 و 696)
مبحث ششم – دیه صوت و گویایی (مواد 697 تا 703)
مبحث هفتم – دیه سایه منافع (مواد 704 تا 708)
فصل ششم – دیه جراحات (مواد 709 تا 721)
فصل هفتم – دیه جنین (مواد 716 تا 721)
فصل هشتم – دیه جنایت بر میت (مواد 722 تا 728)

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه