بستن

- ساده ساز آیین دادرسی مدنی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

ساده ساز آیین دادرسی مدنی

دکتر فرشید فرحناکیان

490,000 تومان 441,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

دکتر فرشید فرحناکیان

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

19

قطع کتاب وزیری گالینگور
تعداد صفحه

1304

تیراژ

5000

شابک

9786222120504

کتاب ساده ساز آیین دادرسی مدنی

ویژه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق (دانشگاه های سراسری و آزاد) و آزمون های مشاغل حرفه ای حقوق (کارآموزی وکالت، استخدامی قضات و مشاوران حقوقی)

  • تفکیک پرسش ها براساس مواد قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اجرای احکام مدنی، قانون امور حسبی و دیگر قوانین مرتبط
  • ذکر منبع و زمان طرح پرسش
  • تجمیع پرسش های مشابه در آزمون های مختلف در یک پرسش
  • ارایه پاسخ های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح پرسش (قوانین، مقررات و کتاب های معتبر)
  • جدول مواعد قانون آیین دادرسی مدنی

 

فهرست

مقدمه

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیات

باب اول – در صلاحیت دادگاه ها

فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه ها
فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

باب دوم – وکالت در دعاوی

باب سوم – دادرسی نخستین
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقدیم دادخواست
مبحث دوم – شرایط دادخواست
مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
مبحث چهارم – پیوست های دادخواست
فصل دوم – بهای خواسته
فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول – جریان دادخواست
مبحث دوم – ابلاغ
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
فصل چهارم – جلسه دادرسی
فصل پنجم: توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

فصل ششم – امور اتفاقی

مبحث اول – تامین خواسته
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
مبحث چهارم – دعوای متقابل
مبحث پنجم – اخذ تامین از اتباع دولت های خارجی

فصل هفتم – تامین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول – تامین دلیلی
مبحث دوم – اظهارنامه

فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

فصل نهم –سازش و درخواست آن

مبحث اول – سازش
مبحث دوم – درخواست سازش

فصل دهم – رسیدگی به دلایل

مبحث اول – کلیات
مبحث دوم – اقرار
مبحث سوم – اسناد
مبحث چهارم – گواهی
مبحث چهارم – گواهی
مبحث چهارم – گواهی
مبحث هفتم – سوگند
مبحث هشتم – نیابت قضایی
فصل یازدهم – رای
مبحث اول
مبحث دوم
مبحث سوم
مبحث چهارم
مبحث پنجم
مبحث ششم

باب چهارم – تجدیدنظر

فصل 1
فصل2
فصل3
فصل4
فصل5

باب پنجم فرجام خواهی

فصل اول – فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث1
مبحث2
مبحث3
مبحث4
مبحث5
مبحث6
مبحث 7

فصل دوم – اعتراض شخص ثالث

فصل سوم – اعاده دادرسی
مبحث اول
مبحث دوم
مبحث سوم

باب ششم – مواعد

فصل اول – تعیین و حساب مواعد
فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد
باب هفتم – داوری
باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول – هزینه دادرسی
فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی

باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول – کلیات
فصل دوم – خسارات
فصل سوم – مستثنیات دین
سایر مقررات

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
مبحث دوم- دادورزها
مبحث سوم – ترتیب اجرا
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث 1
مبحث2
مبحث3
مبحث4
مبحث5
مبحث6
مبحث 7
مبحث8
مبحث9
مبحث10
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
مبحث دوم – فروش اموال غیرمنقول
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
فصل ششم – حق تقدم
فصل هفتم – تادیه طلب
فصل هشتم – هزینه های اجرایی
فصل نهم – احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب پانزدهم مهر 1393)

قانون امور حسبی(مصوب دوم تیرماه 1319)

باب اول – در کلیات
باب دوم – در قیومیت
فصل اول – صلاحیت دادگاه قیومیت
فصل دوم – ترتیب تعیین قیم
فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم
فصل چهارم – عزل قیم
باب سوم – امور راجع به امین
باب چهارم – راجع به غایب مفقودالاثر
فصل 1
فصل2
فصل3
فصل4
باب پنجم – در امور راجع به ترکه
فصل 1
فصل2
فصل3
فصل4
فصل 5
استیفای دین از ترکه
قبول ترکه
رد ترکه
قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
تصفیه
راجع به وصیت
در تقسیم
درترکه متوفای بلاوارث
راجع به ترکه اتباع خارجه
در تصدیق انحصار وراث
در هزینه

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
قانون شوراهای حل اختلاف
آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریی
بخش اول – تشکیلات
بخش دوم- آیین دادرسی
فصل اول – صلاحیت
فصل دوم – ترتیب رسیدگی
مبحث اول – رسیدگی در شعب بدوی
مبحث دوم – رسیدگی در شعب تجدیدنظر
مبحث سوم – رسیدگی در هیات عمومی

بخش سوم – اعاده دادرسی

بخش چهارم – اجرای احکام
بخش پنجم – سایر مقررات

آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری

فصل اول – اصطلاحات
فصل دوم – هیات های تخصصی
بند اول – ترکیب و ساختار
بند دوم – ترتیب تشکیل جلسات هیات تخصصی و رای گیری
بند سوم – ترتیب رسیدگی
فصل سوم – هیات عمومی
ساختار هیات عمومی
نحوه تشکیل جلسات هیات عمومی
رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات
رسیدگی به درخواست صدور رای وحدت رویه

قانون نظارت بر رفتار قضات

کلیات
فصل اول – دادگاه های عالی و دادسرای انتظامی قضات
فصل دوم – مجازات ها و تخلفات انتظامی
فصل سوم- آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
فصل چهارم – تعلیق قاضی
فصل پنجم – رسیدگی به صلاحیت قضات

آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

کلیات
فصل اول – تشکیلات
فصل دوم – تخلفات انتظامی
فصل سوم – آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
فصل چهارم – تعلیق قاضی
فصل پنجم – رسیدگی به صلاحیت قضات
جدول مواعد قانون آیین دادرسی مدنی
جدول هزینه های دادرسی و اجرایی

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه