بستن

- نظم عمومی در حقوق اساسی ایران
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

نظم عمومی در حقوق اساسی ایران

غلامرضا مدنیان

27,000 تومان 24,300 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

غلامرضا مدنیان

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

978-964-511-559-1.1

 

بخش اوّلِ به طرح کلیات بحث شامل تعاریف و مبانی نظم عمومی اختصاص یافته است. لذا به منظور ارائه‌ی مناسب‌تر مباحث، تلاش وافری شده تا درحّد ممکن مفاهیم عمده‌ی مندرج در تحقیق، تعریف گردند. نیز به منظور آشنائی بیشتر با موضوع، مفاهیم نزدیک، به مفهوم نظم عمومی مورد اشاره واقع شوند.هم چنین در این بخش ضمن تشریح مبانی نظری به منظور تبیین مبانی علمی بحث کوشش شده، تا بسترهای مرتبط با نظم عمومی در اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی، فلسفی در سه دوره تقسیم‌بندی و هر کدام از این دوره‌ها به اختصار مطرح، و مورد ارزیابی و نقد قرار گیرند.

بخش دوم که حول مطالعه‌ی تطبیقی این مفهوم است، به‌طور مختصر دایره‌ی شعاع تأثیر نظم عمومی در شاخه‌ها و رشته‌های مختلف حقوقی و نیز تقسیم‌بندی و اقسام آن، تاریخچه و سیر تحول مربوطه، را مورد توجه قرار داده است.

بخش سوم اثر حاضر؛ به مباحث حقوق ایران اختصاص یافته است. لذابه لحاظ اهمّیت اطلاع از تاریخچه‌ی نظم عمومی در حقوق اساسی ایران و تأثیر اندیشه‌های سیاسی در تدوین ضوابط حقوقی، بررسی‌های انجام شده، به دو دوره‌ی شاخص مهم بعد از انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی تقسیم‌بندی گردیده است. لذا برای درک مناسب‌تر امر، شاکله‌های اساسی نظم عمومی، حقوق ملت و سایر مبانی مرتبط با موضوع نیز مورد بررسی واقع شده است. افزون بر آن به منظور پیدائی شاخصه‌های نظم عمومی در ساختار سیاسی، شوراها، ارگان‌ها و دستگاه‌های متولی نظم، به‌طور مختصر مورد عنایت قرار گرفته است. النهایه ضمن نتیجه‌گیری از مباحث، یک سری پیشنهاد و راه حل برای دلالت مؤثرِ دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان ارائه گردیده است.

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه