بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک عمومی ولایت از منظر امام علی (ع)
  ولایت از منظر امام علی (ع)
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

ولایت از منظر امام علی (ع)

سیف‌الله گلیجانی‌مقدم

40,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

سیف‌الله گلیجانی‌مقدم

سال انتشار

1396

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

240

تیراژ

1000

شابک

9786003461406

فهرست مطالب :

فصل اول: ضرورت هدایت انسان 15

عنوان اول: مفهوم هدایت 15

الف: هدایت و هدفداری کل جهان 15

ب: انسان در محدودۀ هدایت 16

1. هدایت عام طبیعی 16

2. هدایت فطری 17

3. هدایت انبیاء 19

عنوان دوم - انسان و آزادی 20

آزادی و طبع انسان 20

چه کسی آزادی را محدود می‌کند؟ 22

آزادی در جهان‌بینی الهی و مادّی 23

عنوان دوم 25

الف: تعبیر آزادی از دیدگاه امام خمینی (ره) 25

ب: تعریف آزادی و قلمرو آن 26

ج: استقلال از دیدگاه امام خمینی (ره) 28

مرحلۀ اول 28

مرحله دوم 29

عنوان سوم 30

اول: حکومت اسلامی و اهداف آن 30

دوّم: حکومت اسلامی 32

سوم: آینده جهان از منظر اسلام 33

چهارم: نظام دموکراسی غرب 34

فصل دوم: مردم و حکومت دینی 37

بخش اول 37

الف: نقش مردم در حکومت اسلامی 37

ب: جامعه الهی و مردم خدامدار 40

ج: جایگاه «اکثریت» در نظام اسلامی 42

بخش دوم 44

(1) ضرورت تشکیل حکومت در نظام اسلام 44

اهداف عالیۀ اسلام 46

(2) قانون به تنهایی کافی نیست 46

(3) ماهیت قوانین اسلام و مسئله حکومت 46

(4) وحدت اسلامی در ضرورت دولت 47

بخش سوم 48

لزوم نظم در جامعۀ اسلامی 48

ضرورت نفی و ستم و ستم کشی 48

سیادت اسلام و اعلای کلمۀ حقّ 49

سیرۀ عملی اسلام 49

لزوم حکومت از نظر روایات 50

فصل سوم: نقش ایدئولوژی در حکومت 55

نیاز به ایدئولوژی دینی 55

طرح دیدگاهها و نتایج آنها 57

دیدگاه اوّل: شریعت، قانون نظم اجتماعی 57

نقد و بررسی 57

دیدگاه دوم: شریعت، قانون، تهذیب نفس 58

نقد و بررسی 59

دیدگاه سوم: شریعت، قانون کمال حقیقی انسان 62

روح استدلال ابن سینا 62

مبحث دوم 64

مرکزیت ایدئولوژیکی امام (ع) 64

مرکزیت ایدئولوژیکی امام 64

(2) گزینش خدائی بر اساس خصائص برتر 66

بیعت و پذیرش مردم 67

اسوه بودن امامت یک مسئولیت بزرگ نه یک مقام 69

مبحث سوم 72

الف) مسئولیت‌های خطیر امامت 72

ولایت در امّت 75

اهمیت امامت و رهبری 75

امام معصوم غایب و امام حاضر 77

فصل چهارم: جامعه بشری و هدایت 83

بخش اول: مردم و مسئله ولایت و رهبری 83

وظیفۀ مردم در قبال امامت 83

دلیل اوّل: لزوم وجود امام 84

دلیل دوّم 85

اشکال اول 86

اشکال دوم 87

شأن منزلت، مزیت امام معصوم (ع) 88

اشکال سوم 92

اشکال چهارم 96

اشکال پنجم 97

بخش دوم 99

گفتار اول: لزوم امام از نظر احادیث و روایات 99

گفتار دوم: عصمت 103

اشکال 104

اشکال 105

استدلال هشام 106

گفتار سوم 106

عنوان اول: قرآن و عصمت 106

عنوان دوم: آیه تطهیر 109

شأن نزول 109

عنوان سوم: ناظران قضیه 112

تاکید مطلب 113

گفتار چهارم 114

(الف) جهات علوم ائمه 114

(ب) علی (ع) تحت تربیت رسول خدا 116

(ت) مقام دانش علی علیهم السلام 117

(ث) چرا از همه بیشتر حدیث داشت؟ 118

ج) تصدیق رسول خدا 119

(هـ) علوم نبوت را می نوشت 120

(ج) در کتاب علی نوشته 120

(خ) جفرو جامعه 121

د) جامع همۀ احکام 121

استنتاج 122

عنوان چهارم: خبرهای غیبی حضرت علی (ع) 123

حبیب بن حمار 123

حجاج 124

عمرو بن حمق 124

جویریه 124

میثم تمار 125

رشید هجری 126

خبر از کشته شدن خوارج 127

خبر از غرق شدن بصره 127

فصل پنجم: رهبری در نظام سیاسی، امامت بالاصاله 129

مبحث اول: رهبری در طرح امامت 129

امام مجری حاکمیت الهی 132

مبحث دوم: کتاب و امام دو پایۀ مکتب 134

ضرورت امام شناسی 135

مبحث سوم: امامت در متون اسلامی 136

نتیجه 138

مبحث چهارم: ابعاد و عناصر تشکیل دهنده امامت 139

(1) مرکزیت ایدئولوژیکی امام 139

گزینش خدائی براساس خصائص فرد 141

بیعت و پذیرش مردم 142

اسوه بودن 145

امامت یک مسئولیت بزرگ نه یک مقام 145

مبحث پنجم: مسئولیت‌های خطیر امامت 148

فصل ششم: مسئولیت‌ها و اختیارات امام معصوم 151

ولایت و حدود اختیارات امامت 151

(1) ولایت پذیری (حجت) 151

(2) ولایت تشریعی 152

(3) ولایت قضاء 154

(4) ولایت اجرای احکام و حدود و قوانین کیفری 155

(5) ولایت اطاعت و فرمانبری 155

(6) ولایت تصرف در اموال و نفوس 156

(7) ولایت نظارت در کلیۀ شئون اجتماعی 157

(8) ولایت سیاسی در ادارۀ جامعه 158

(9) ولایت هدایت و نفوذ و پرورش معنوی 159

ولایت خاص و ولایت عام 160

حضور و غیبت امام 161

(1) حضور امام بصورت فعال و کامل 162

(2) حضور فعال نسبی 162

(3) حضور غیر فعال 163

(4) غیبت کوتاه مدت امام 163

(5) غیبت طولانی امام 164

فصل هفتم: انواع زمامداری 165

حاکمیت الهی در دوران حضور و غیبت معصوم 165

نصب در دوران حضور پیشوای معصوم 165

نقش بیعت در رهبری سیاسی پیامبر(ص) 165

توشیح 169

اول: بیعت و التزام 171

دوم: بیعت و اطلاعت 172

سوم: بیعت و انتخاب 173

چهارم: بیعت و ولایت 174

نتیجه 175

پنجم: بیعت و اکثریت 175

استنتاج 176

فصل هشـتم: واژه ولایت فقیه در عنوان غیبت 179

مفهوم ولایت فقیه 179

1) مفهوم ولایت 179

2) مفهوم فقه و فقیه 180

پیشینۀ بحث ولایت فقیه 183

3) دلائل اثبات ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ره) 184

(الف) دلائل عقلی ولایت فقیه 185

(ب) دلایل نقلی ولایت فقیه 185

(1) المرسلۀ شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه 186

(2) روایت علی بن ابی حمزۀ بطائنی به نقل ازسحاق 186

مولفۀ سکونی 187

توقیع منسوب به امام زمان (عج) 187

روایت شریح 187

(6) حدیث اتقوالحکومة 188

(7) مقبولۀ عمربن حنظله (ع) 188

(8) روایت ابن خدیجه 189

(9) صحیحۀ قداح و روایت ابوالبختری 190

(10) روایت مقبولة الفقیه از کتاب فقه الرضا 190

(11) روایت حکام از غرر الحکم و درّ الحکم از حضرت علی (ع) 191

(12) روایت مجاری الامور از تحف العقول از امام حسین (ع) 191

هـ) ویژگیهای فقیه جامع الشرایط 191

اجتهاد مطلق 191

(2) عدالت مطلق 192

(3) قدرت مدیریت و استعداد در رهبری 193

شرایط و صفات رهبری 193

رشد 195

حُسن ولایت 196

قوّت 197

تعبیرات دیگر 198

دیدگاه متفکران اسلامی 199

نتیجه 200

شرایط رهبری مکتبی 201

الف) نظر افلاطون و رهبری فیلسوفان 201

ب) نظر ماکیاولی و تلّون پذیری رهبری 202

پ) نظر فارابی و فضایل انسانی رهبر 203

ت) نظر مارکس و خصلت های طبقاتی رهبر 204

فصل نهم: ادله ولایت فقیه 205

بخش اول: دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه 205

تداوم امامت 205

جامعیّت دین 207

3) احکام اختصاصی امامت و ولایت 208

(4) عصارۀ دلایل نقلی فوق 211

(5) همسانی ولایت با «افتاء» و «قضاء» 213

(6) «رهبری» در قانون اساسی 215

(7) مجلس خبرگان و «انتصاب» و «انعزال» فقیه 216

بخش دوم:  وظایف و شئوون حاکم اسلامی 218

1- وظیفه حفاظت 218

2- وظیفه افتاء 218

3- وظیفۀ قضاء 219

4- وظیفۀ ولاء 219

اختیارات یا مسئولیت‌های مطلقه فقیه 220

سه نکته دربارۀ «ولایت مطلقه فقیه» 220

بخش سوم 223

الف) حاکم، قانون خداست نه شخص فقیه 223

(ب) امام خمینی (ره)، وارث خلافت انبیاء (ع) 225

(پ) سفرهای چهارگانه 226

(ت) سیر «نظری» و سیر «بصری» امام (رض) 226

(ث) امام خمینی (رض) «مهندس معمار» اسلام 227

ج) امام خمینی (رض) از عرفان تا تولّی دین. 227

چ) حکومت «خلافت الله» یا «عفطۀ عنز» 228

(ح) امام خمینی (رض)، جامع شریعت و طریقت و حقیقت 230

خ) ارتباط خاص امام خمینی (ره) با خداوند 232

(د) جایگاه برتر اسلام و ولایت فقیه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 233

منابع 237

 

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه