بستن

- ادله اثبات دعوی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

ادله اثبات دعوی

دکتر سعید توکلی کرمانی

150,000 تومان 135,000 تومان
دسته بندی:  حقوق 
ناشر: کتاب آوا
مولف:  سعید توکلی کرمانی
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

سعید توکلی کرمانی

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

236

تیراژ

1000

شابک

9786003464148

کتاب ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی، از لحاظ علمی و عملی فوق‌العاده مهم است. اهمیت اثبات حق بر کسی پوشیده نیست. حق اثبات شده، حق واقعی است. در واقع می‌توان گفت: ادله اثبات دعوی، عصاره و محصول دروس حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی از یک طرف و حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری از طرف دیگر است یعنی وقتی شما همه را باهم جمع کنید، آن محصول و عصاره، ادله اثبات دعوی است. پس در واقع می‌توان گفت به نوعی مرور آموخته‌های قبلی شما هم هست. وقتی شما در کلاس حقوق مدنی می‌نشینید از قواعد ماهوی صحبت می‌شود، یا وقتی از آیین دادرسی صحبت می‌شود، از قواعد شکلی بحث می‌شود. ولی در این درس از هر دو موضوع، بحث به میان می‌آید. هم امور شکلی و هم قواعد ماهوی.

در واقع در ادله اثبات، به شما می‌آموزد حقی را که قانونگذار در حقوق مدنی برای افراد قائل است، چگونه از لحاظ آیین دادرسی به کُرسی بنشانید. این فوق‌العاده زیباست!

حقوق مدنی زیبایی‌های خاص خودش را دارد، حالا اگر با آیین دادرسی هم مخلوط شود و جنبه‌ی عملیاتی پیدا کند، زیبایی‌های آن به مراتب بیشتر خواهد شد.

در این درس می‌خواهیم یاد بگیریم اگر ادعایی داشته باشیم (اصالتاً یا وکالتاً)، چگونه احقاق حق کنیم؟ (چه دعوی کیفری باشد و چه مدنی). باید بیاموزیم که چگونه می‌توان ادعای خود را ثابت کنیم و گنجینه‌ی علمی خود را در مقام اثبات آن بروز دهیم.

مقدمتاً باید گفت در هر جایی مخصوصاً در مباحث مربوط به قوه‌ی قضاییه، آنجا که گفتگو از دادسرا و دادگاه، از طرح دعوی و دفاع، از رسیدگی و تصمیم قضایی در میان است، آنچه که نقش محوری ایفا می‌کند؛ ”دلیل“ می‌باشد.

آنچه‌که در فواصل بین اصحاب دعوی و رئیس دادگاه، در قوه قضائیه نقش محوری و کلیدی بازی می‌کند؛ علی‌القاعده در یک دستگاه قضایی سالم؛ دلیل است. به همین خاطر می‌گویند: «دلیل، تکمیل کننده‌ی حق است.»

آقای ایرینگ، دانشمند آلمانی معتقد است که دلیل، تکمیل کننده‌ی حق است. چرا؟ زیرا گاهی اوقات شما حق دارید، ولی چون بدون دلیل است؛ حق شما پنهان می‌ماند و ظاهر نمی‌شود. به همین خاطر است که می‌گوییم دلیل، تکمیل‌کننده‌ی حق است. به همین جهت باید ادله را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص ساخت، زیرا در رسیدگی به دلایل و ارزشیابی آنها هیچ یک از اصحاب دعوی خارج از دلایل ابراز شده و حکمی که قانون در قضیه دارد نقشی در پرونده ندارد. چنین روندی می‌تواند دادرسی را اطمینان بخش سازد با امید به آنکه ادله اثبات دعوی همواره جایگاه اصلی خود را در مراحل دادرسی و در نظر اصحاب دعوی داشته باشد و دادگاه‌ها بتوانند با اتکای به دلایل محکم با وجدانی آسوده اتخاذ تصمیم نمایند.

فهرست مطالب

 * مقدمه. 13

 فصل اول: مبانی و کلیات... 15

* تعریف عبارت ”ادله اثبات دعوی“ 16

1- ادله: 16

2- کلمه‌ اثبات: 17

قاعده منع تحصیل دلیل: (اصل بی طرفی دادرس) 20

نقش ماده 199 در افزودن اختیار دادگاه در موضوع دادرسی: 27

3- دعوی چیست؟. 33

* تکلیف دادگاه به یافتن حکم قانون: 34

* وضعیت دعاوی و افراد و چگونگی ادله در مقام طرح دعوی (در مرحله بدوی و مقدماتی): 40

* اثبات امر عدمی: 42

* اصول عملیه جانشین ادله اثبات دعوی: 43

* اصل برائت: 43

* اصل استصحاب: 44

* اصل تأخر حادث: 44

* قانون حاکم بر ادله اثبات دعوی.. 45

* مرجع رسیدگیکننده به دلایل کیست؟. 46

* رعایت تشریفات به هنگام استفاده از دلایل.. 46

* سیستم‌های رسیدگی به دلایل.. 47

فصل دوم: وسایل اثبات دعوی... 49

دلایل پیش از طرح دعوی: 50

شرایط لازم برای پذیرش تأمین دلیل: 55

ترتیب تأمین دلیل: 57

* میزان اعتبار دلایل تأمین شده 59

فصل سوم: اقسام ادله اثبات دعوی... 61

مبحث اول- اقرار: 63

الف) تعریف اقرار: 64

ب) شکل و قالب اقرار: 66

ج) ارکان اقرار: 67

د) شرایط لازم در ارکانِ اقرار: 67

هـ) شرایط اقرار به نسب: 71

و) اقسام اقرار: 72

ز) آثار اقرار: 75

1- انکارناپذیری اقرار: 75

2- غیرقابل تجزیه بودن اقرار: 76

مبحث دوم- اسناد کتبی.. 77

الف) تعریف سند: 78

ب) قانون حاکم بر تنظیم سند: 80

ج) اقسام سند: 81

اول) اسناد رسمی: 82

الف) اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک... 82

ب) اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی.. 83

ج) اسناد تنظیمی توسط مأمورین ذی صلاح دولتی.. 83

اول- صلاحیت محلی مأمور 84

دوم- صلاحیت ذاتی مأمور 86

د) حدود و دامنه‌ی اعتبار اسناد: 88

هـ) وجوه افتراق و تمایز اسناد رسمی و عادی: 89

1- نسبت و رابطة اسناد عادی و رسمی: 89

2- تشریفات تنظیم: 89

3- ارزش و اعتبار قانونی: 90

4- تعرّض‌پذیری: 91

5- حدود اعتبار 92

6- قدرت اجرایی: 92

و) اعتبار اسناد رسمی (محتویات و مندرجات سند) 94

1) اعتبار محتویات سند رسمی: 94

2) اعتبار مندرجات سند رسمی: 95

ز) واکنش منفی اصحاب دعوی نسبت به سند ابرازی: 96

دوم) اسناد عادی: 100

ح) طرق واکنش و دفاع در قبال اسناد ابرازی.. 106

* تکلیف دادگاه در برابر جعل نسبت به سند ابرازی.. 107

مبحث سوم- شهادت یا گواهی.. 109

الف) شرایط شاهد (گواه): 111

ب) شرایط متعلق شهادت: 113

1) شهادت از روی قطع و یقین باشد. 113

2) شهادت با دعوی، منطبق باشد. 113

3) اتحاد و توافق شهادت شهود در معنا: 114

ج) شهادت بر شهادت.. 114

د) رجوع از شهادت.. 115

هـ) نصاب و جنسیت گواهان.. 115

و) جرح گواه و موارد آن: 116

ز) چگونگی و آیین استماع شهادت شهود: 117

مبحث چهارم- کارشناسی.. 122

الف) تعریف کارشناسی: 125

ب) موارد ارجاع به کارشناسی: 126

ج) قرار رجوع به کارشناسی: 128

د) اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر کارشناس... 132

هـ) اقدامات بعد از اعلام نظریه‌ی کارشناسی: 133

مبحث پنجم- قسم یا سوگند. 136

الف) تعریف سوگند: 136

ب) اقسام سوگند: 136

1- سوگند یمین العقد: 137

2- سوگند قضایی: 138

د) تشریفات سوگند: 141

هـ) صور مختلف سوگند: 143

و) آثار قسم: 145

مبحث ششم- امارات (علامات) 145

1- تعریف اماره: 145

2- اقسام اماره: 147

الف) امارات قانونی.. 147

ب) امارات قضایی.. 151

3- تعارض امارات با یکدیگر. 153

مبحث هفتم- معاینه محلی.. 156

مبحث هشتم- تحقیق محلی.. 157

مبحث نهم- علم قاضی.. 160

مواد قانونی مربوط به ادله اثبات دعوی... 173

1- قانون مدنی (مصوب 13/8/1314) 174

جلد سوم ـ در ادلّه اثبات دعوی.. 174

کتاب اول ـ در اقرار 174

باب اول ـ در شرایط اقرار 174

باب دوم ـ در آثار اقرار 175

کتاب دوم ـ در اسناد. 176

کتاب سوم - در شهادت.. 179

باب اول ـ در موارد شهادت.. 179

باب دوم ـ در شرایط شهادت.. 180

کتاب چهارم ـ در اَمارات.. 181

کتاب پنجم ـ در قسم. 181

2- قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379) 183

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل.. 183

مبحث اول ـ کلیات.. 183

مبحث دوم ـ اقرار 184

مبحث سوم ـ اسناد. 184

الف ـ مواد عمومی.. 184

ب ـ انکار و تردید. 186

ج ـ ادعای جعلیت... 187

د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند. 188

مبحث چهارم ـ گواهی.. 189

مبحث پنجم ـ معاینة محل و تحقیق محلّی.. 192

‌مبحث ششم ـ رجوع به‌ کارشناس... 193

مبحث هفتم ـ سوگند. 196

3- قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) 200

بخش پنجم- ادلة اثبات در امور کیفری.. 200

فصل اول ـ مواد عمومی.. 200

فصل دوم ـ اقرار 200

فصل سوم ـ شهادت.. 202

فصل چهارم ـ سوگند. 205

فصل پنجم ـ علم قاضی.. 206

4- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4/12/1392) 208

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات.. 208

5- قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب 18/1/1381) 211

منابع و مآخذ   229 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه