بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی آمادگی آزمون اختبار قضاوت حقوق مدنی
- آمادگی آزمون اختبار قضاوت حقوق مدنی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

آمادگی آزمون اختبار قضاوت حقوق مدنی

محمد حسن زیرایی / سید عارف حسینی / مهرزاد رستمی/فاطمه مرادی

200,000 تومان 180,000 تومان

دسته بندی:  حقوق > کتب کاربردی

ناشر: کتاب آوا

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

آوا

نام مولف

محمد حسن زیرایی / سید عارف حسینی / مهرزاد رستمی/فاطمه مرادی

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

261

تیراژ

500

شابک

9786003465497

کتاب آمادگی آزمون اختبار قضاوت حقوق مدنی

کتاب حاضر با تکیه بر روح قانون و مواد منصوصه مصرحه انگاشته  شده است. با حرکتی قانون محور تلاش است در جهت رفع کمبود‌ها و نقایص موجود در قانون که از جهتی به علت تزید و پراکندگی قوانین و از جهتی به علت فقد اجرای عملی همچون تار به تن قوانین پیچیده است و محاکم را با مشکل رو به رو کرده است.

کتاب با شیوه‌ای کاربردی به تالیف در آمده تا علاوه بر دانشجویان و علاقه مندان به علم حقوق راه گشای وکلا و قضات محاکم دادگستری و کارآموزان تصدی منصب قضا در این راه بس سترگ باشد.

از نوآوری‌های کتاب وجود سؤالات اختبار قضایی در هر بخش می‌باشد تا داوطلبین آزمون قضا با مراجعه به هر بخش با سؤالات و ایضا طراح سؤال آن اشنا شوند. بعضا در برخی موارد به دلیل نامشخص بودن طراح سؤال نام طراح ذکر نشده است اما مقدار جای کافی نهاده شده است تا چنانچه داوطلب خود نام طراح را یافت جایگذاری کند.

علاوه بر آن در پایان هر فصل مبحثی تحت عنوان (سؤالات اختبار) وجود دارد، که هدف نگارنده از تقریر این مبحث بر آن بوده تا چنانچه هر یک از داوطلبین با سؤال جدید و کاربردی‌ای رو به رو شدند که این حقیر از ذکر آن غافل بوده و یا این که در سال‌های آتی سؤالات جدیدی مطرح شود، این مبحث را خود به زیور قلم اراسته کنند.

نوآوری دیگری که در کتاب تحت بخشی خاص وارد شده است، نشست‌های قضایی است.

نشست‌های قضایی که روز به روز ضرورت فهم آن احساس می‌شود با فلسفه‌ی شناسایی موضوعات بدیع و کاربردی در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، تولید دانش قضایی موردنظر دادسرا‌ها و محاکم، مشارکت قضات عالی رتبه در تدوین نظریه نهایی نشست‌ها و کاهش میزان خطاپذیری نظرات، ایجاد ظرفیت مشورت و همفکری در جامعه قضایی از طریق به اشتراک گذاری دانش قضایی، ایجاد ظرفیت آموزش به صورت موضوعی کمک به ایجاد رویه واحد قضایی و همگرایی نظرات حقوقی قضات ایجاد شده است.

نشست‌های قضایی در پایان هر فصل و منطبق با موضوع اورده شده است تا با توجه به حجم وسیع مطالب در دو حوزه مقرره و اهمیت فوق العاده‌ی ان‌ها که از چشمی پوشیده نیست و فراوان بودن گستره موجود داوطلب بتواند هر چه سهل تر به حکم قضیه دست یابد.

 

کلیک نماید:

کتب ازمون قضاوت

کتب حقوق مدنی

فهرست مطالب

 فصل اول: اشخاص و محجورین. 13      

مبحث نخست: صلاحیت ذاتی و محلی.. 13

1- صلاحیت ذاتی.. 13

2- صلاحیت محلی.. 13

مبحث دوم-  قوانین و مقررات مربوط به امور محجورین.. 15

مبحث سوم- اشخاصی که مکلفند وجود محجور را به اطلاع دادستان برسانند.. 18

مبحث چهارم- ضمانت اجرای عدم اعلام وجود محجور. 19

1- لزوم جبران خسارت... 19

 2- تخلف: 19   

مبحث پنجم- وظائف دادستان پس از اطلاع از وجود محجور. 20

مبحث ششم- مهم ترین وظایف دادستان درامورمحجورین بیان شد ولی به صورت مواد قانونی وظائف در امور محجورین بسیار می‌باشد که برای مثال مطابق با مواد قانونی تعدادی ذکرمی گردد: 21

مبحث هفتم- حجر. 23

1- تعریف محجور. 23

2- تقسیمات حجر: 23

مبحث هشتم- اسباب حجر. 24

1- اسباب حجر در ماده 1207 قانون مدنی عبارت است از: 24

2-  عدم رشد (سفاهت)  27   

 3-  جنون مجنون.. 28         

مبحث نهم- صدور حکم حجر. 30

مبحث دهم- تحقیقات لازم جهت صدور حکم حجر. 31

تحقیقاتی که معمولا انجام می‌شود عبارتند از: 31

مبحث یازدهم- محتویات حکم حجر. 31

مبحث دوازدهم- اثرات مترتب بر صدور حکم حجر. 32

مبحث سیزدهم- راه‌های حمایت قانونگذار از محجور. 32

راه‌های حمایت قانون گذار موارد ذیل است: 32

مبحث چهاردهم- ولی قهری.. 32

مبحث پانزدهم- وصی.. 33

1- استثناءات ماده 73 قانون امور حسبی عبارتند از: 33

مبحث شانزدهم- قیم.. 33

1- سیر نصب قیم. 34

 2- اقسام قیم. 35       

3- حدود اختیارات قیم. 35

4- عزل و انعزال قیم. 36

5- امین.. 37

6- ضم امین.. 38

7- حضانت... 39

8- سرپرستی یا فرزند خواندگی.. 40

مبحث هفدهم- غایب مفقود الاثر(مفقود الخبر) 41

1- اقدامات قانونی بعد از غیبت غائب: 42

2- صدور حکم فرضی.. 42

3- شرایط صدور حکم موت فرضی.. 42                  

 مبحث هجدهم- ترکه. 43                  

مبحث نوزدهم- ارث... 43

دادگاه صالح راجع به امور ترکه. 43

مبحث بیستم- مهر و موم ترکه. 43

وظیفه مدیر ترکه در ترکه متوفای بلا وارث: 43

مبحث بیست و یکم- جمع بندی.. 44

* انتشار حکم حجر محجور و حکم رفع حجر او. 47

* رفع حجر. 48

* مدارک لازم جهت صدور مجوز خروج از کشور. 48

فصل دوم: اعمال حقوقی. 59

مبحث اول- وقایع حقوقی.. 59

1- واقعۀ حقوقی.. 59

2- عمل حقوقی: 60

مبحث دوم- عقد و ایقاع. 61

1- تعریف ایقاع. 61

2- تعریف عقد. 62

3- توضیح چهار اصطلاح که شبیه به هم هستند: فسخ؛ تفاسخ؛ انفساخ؛ شرطِ فاسخ. 72

شرط خیار و خیار شرط.. 76

دعوای تنفیذ معامله. 76

جمع بندی دعاوی اثبات مالکیت... 78

فصل سوم: شروط ضمن عقد، معامله فضولی. 87

مبحث نخست- شروط ضمن عقد.. 87

1- تعریف شروط ضمن عقد. 87

مبحث دوم- اقسام شروط صحیح.. 89

1- شرط فعل: 89

2- شرط صفت: 90

3- شرط نتیجه: 91

مبحث سوم- تأثیر فسخ یا اقالۀ عقد بر شروط ضمن عقد.. 93

 1- تأثیر ممتنع شدن شرط.. 93        

2- تأثیر فوت مشروطٌ‌علیه. 93

3- اقسام شروط باطل.. 93

4- مصادیق شروط نامشروع و باطل.. 95

مبحث دوم- معاملات فضولی.. 98

1- معاملۀ فضولی.. 98

2- آثار مبتلاسازندۀ فضول در معاملۀ فضولی.. 100

3- وضعیّت شرط ضمن معاملۀ فضولی.. 101

4- نکات معاملۀ فضولی.. 101

 فصل چهارم: سقوط و انحلال قراردادها 105    

مبحث نخست- انحلال ارادی یا فسخ قرارداد (خیارات) 106

1- مقایسۀ حقّ رجوع با خیار فسخ.. 106

2- شباهت‌های حقّ رجوع و خیار فسخ.. 106

3- قواعد مشترک خیارات... 106

4- مبنای خیارات... 107

5- زمان ایجاد خیار. 107     

 6- امکان جمع چند خیار در یک عقد. 107              

7- مهلت اجرایی خیارات... 107

8- آثار اجرای خیار. 108

9- تلف موضوع در زمان خیار. 108

مبحث دوم- انواع خیار. 108

1- خیار شرط.. 108

2- خیار رؤیت و تخلّف از وصف... 111

3-مبنای خیار غبن.. 112

4- خیار عیب... 113

5- خیار تبعّض صفقه. 116

6- خیار تدلیس.... 117

7- خیار تفلیس.... 117

8- خیار تعذّر تسلیم. 118

9- خیار مجلس (خیار مختصّ عقد بیع) 119

10- خیار تأخیر ثمن (خیار مختصّ عقد بیع) 120

11- خیار حیوان (خیار مختصّ عقد بیع) 121

مبحث دوم- انحلال قهری یا انفساخ.. 123

1-اقسام انفساخ.. 123                                           

 2- مصادیق انفساخ ناشی از قانون.. 123                         

3- آثار انفساخ.. 123

مبحث سوم- سقوط تعهّدات... 124

1- تقسیم‌بندی مربوط به تعهّدات... 124

2- انواع اسباب سقوط تعهّدات... 127

3- تهاتر. 127

4- ابراء. 129

5- اقاله، تفاسخ یا تقابل(م 283ق.م) 132

6- تبدیل تعهّد. 135

7- وفای به عهد. 137

فصل پنجم: عقود معیّن. 145

مقدمه. 145

مبحث نخست- انواع عقود. 145

1- عقد مزارعه. 145

2- عقد مساقات... 150

3- عقد مضاربه. 151

4- عقد جُعاله. 153

5- عقد شرکت... 154

6- عقد قرض.... 156

7- عقد حواله. 158

8- عقد کفالت... 160

9- عقد صلح.. 163

10- عقد رهن.. 165

11- عقد هبه. 169

12- عقد وکالت... 171

13- عقد ودیعه. 180

14- عقد عاریه. 189

15-ضمان.. 194

فصل ششم: عقد اجاره 219

مبحث اول- عقد اجاره. 219

1- اوصاف عقد اجاره 219

2- انواع عقد اجاره 220

3- تفاوت اجارۀ اشخاص با جُعاله. 221

4- شباهت اجارۀ اشخاص با جُعاله. 221

5- قوانین حاکم بر اجاره 222

6-  مقایسۀ قوانین حاکم بر اجاره 225

7- تعهّدات موجر. 226

8- تعهّدات مستأجر. 227

9- شروط ضمن عقد اجاره  227                         

 10- وضعیّت عدم تعیین مدّت در اجاره) 228    

11- تصرّف شخص ثالث در عین مستأجره 229

12- موارد فسخ اجاره 229

13- موارد بطلان اجاره 231

14- تأثیر وقف درمورد اجار. 232

15-تعدیل اجاره بها 232

16-صورت‌های مختلف برای پرداخت اجاره بها در قانون 56. 237

17-موارد فسخ اجاره در قانون سال 56 توسط مستاجر. 238

18-در موارد زیر مستاجر می‌تواند اجاره را فسخ کند. 238

19- موارد فسخ موجر در قانون.62. 238

 20- تخلف از شغلی که عین آن برای اجاره داده شده است... 239  

21- شرایط تخلیه در صورت نیاز. 240

 

 

 

فصل هفتم: دعاوی ناشی از مالکیت.. 243

1- مالی یا غیر مالی بودن دعاوی الزامی به تنظیم سند رسمی: 244

2- صلاحیت ذاتی (م 11 و 13 و 18 و 12 ق آدم و 20 ق م ) 244

3 صلاحیت محلی: 244

5. خواندگان دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی (متعهد شناسی) 249

6. وضعیت مطالبه وجه التزام در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی: 250

7.تکلیف دادگاه نسبت به تتمه ثمن ضمن دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی چیست: 251

8. اقدام دادگاه در جلسه رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی: 251

4-2. رکن دوم احراز نقض تعهد: 252

9- بررسی دستور موقت و تامین خواسته در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی: 252

10- دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک: 253

11- امکان طرح دعاوی خلع ید مستاجر بر علیه متصرف و حتی موجر: 253

12- امکان طرح دعاوی خلع ید با وجود حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی: 253

13- دعاوی ناشی از خلع ید و قلع  و قمع بنا و نحوه رسیدگی به آن‌ها: 254

14-دعاوی ناشی از ابطال سند. 257

 

منابع. 261               

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه