بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب قوانین و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری
- قانون آیین دادرسی کیفری
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

قانون آیین دادرسی کیفری

منصور قرایی

160,000 تومان 144,000 تومان

دسته بندی: حقوق > کتب قوانین و مقررات 

ناشر: کتاب آوا

مولف: منصور قرایی

 

مشتمل بر:

  • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
  • قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح ودادرسی الکترو نیکی
  • قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
  • آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویزه روحانیت
  • قوانین و آیین نامه های مرتبط
  • به انضمام ارا وحدت رویه دیوان عالی کشور
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

منصور قرایی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

9

قطع کتاب جیبی, سیمی
تعداد صفحه

456

تیراژ

1000

شابک

9786003466739

کتاب قانون آیین دادرسی کیفری/ مولف منصور قرایی

برای مشاهده کتب آیین دادرسی کیفری کلیک نمایید

ـ تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده 1ـ آئین دادرسی کیفری مجموعة مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوة رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

ماده 2ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

و ...

 

فهرست مطالب

 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 با اصلاحات سال 1394  9 

بخش اول- کلیات... 9

فصل اول ـ تعریف آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن.. 9

فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی... 11

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی... 20

فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن.. 20

فصل دوم ـ ضابطان دادگستری و تکالیف آنان.. 21

فصل سوم ـ وظایف و اختیارات دادستان.. 34

فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس..... 49

مبحث اول- اختیارات بازپرس و حدود آن.. 49

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس..... 60

فصل پنجم ـ معاینة محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی... 63

فصل ششم ـ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان.. 81

مبحث اول- احضار، جلب و تحقیق از متهم.. 81

مبحث دوم- احضار و تحقیق از شهود و مطلعان.. 95

‌‌فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضائی... 101

فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات... 123

فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان.. 131

فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور. 133

بخش سوم - دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی... 136

فصل اول ـ تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری... 136

فصل دوم ـ رسیدگی به ادلة اثبات... 160

فصل سوم  ـ رسیدگی در دادگاه‌های کیفری... 164

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی... 164

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی... 176

مبحث سوم- صدور رأی... 180

فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه کیفری یک..... 183

مبحث اول- مقدمات رسیدگی... 183

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی... 188

مبحث سوم- صدور رأی... 191

فصل پنجم ـ رأی غیابی و واخواهی... 192

فصل ششم ـ رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان.. 194

مبحث اول- تشکیلات... 194

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی... 195

فصل هفتم ـ احاله. 198

فصل هشتم ـ رد دادرس..... 199

بخش چهارم- اعتراض به آراء. 202

فصل اول ـ کلیات... 202

فصل دوم ـ کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان.. 218

فصل سوم ـ کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور. 225

فصل چهارم ـ اعادة دادرسی... 232

بخش پنجماجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی... 239

فصل اول ـ کلیات... 239

فصل دوم ـ اجرای مجازات حبس..... 254

فصل سوم ـ اجرای محکومیت‌های مالی... 262

فصل چهارم ـ اجرای سایراحکام کیفری... 268

فصل پنجم ـ اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی  272

بخش ششم- هزینة دادرسی... 276

بخش هفتم- سایر مقررات... 280

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلّح و دادرسی الکترونیکی مصوب 08/07/1393  283

بخش هشتم آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلّح.. 283

فصل اول ـ کلیات... 283

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی... 286

فصل سوم ـ صلاحیت.... 292

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی... 294

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان.. 294

مبحث دوم ـ کارشناسی... 299

مبحث سوم ـ احضار. 300

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت.... 302

مبحث پنجم ـ مرور زمان.. 304

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی... 305

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی... 305

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی... 307

فصل هشتم ـ اجرای احکام. 309

فصل نهم ـ زندانها و بازداشتگاههای نظامی... 310

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی... 312

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانهای... 322

بخش یازدهم ـ آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی... 331

بخش دوازدهم ـ سایر مقررات... 333

آئین‌نامة دادسراها و دادگاه‌های ویژة روحانیت مصوب 14/05/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی   335

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/1383  353

دستورالعمل اجرائی بند (15) قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 30/08/1383  359

قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 26/02/1316. 367

نرخ تعرفههای خدمات قضایی در سال 1402. 369

آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 27/03/1398. 373

آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزینهای حبس مصوب 04/02/1398. 427

آییننامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 10/04/1397. 447  

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه