بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی دروس تخصصی حقوق بین الملل شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری
- شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری

دکتر حوریه حسینی اکبر نژاد

22,500 تومان 20,250 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

شهردانش

نام مولف

دکتر حوریه حسینی اکبر نژاد

سال انتشار

1395

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تیراژ

1000

شابک

9786008040453

شیوه‌های حل تعارض قواعد در حقوق بین‌الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری

 

 

فصل اول: تعارض میان قواعد در حقوق بین‌الملل

مبحث اول: تکثر نظام‌های حقوقی در حقوق بین‌الملل: معضل تورم هنجاری

جزء اول: تورم هنجاری و هنجارهای دارای منابع چندگانه در حقوق بین‌الملل

الف- تورم هنجاری در حقوق بین‌الملل

ب- فقدان تمرکز قانونگذاری در جامعه بین‌المللی

ج- نقش سازمان‌های بین‌المللی در ایجاد قواعد معارض

جزء دوم: مبنای حقوق بین‌الملل بشر: ارتقای جایگاه «فرد» در نظام حقوق بین‌الملل

الف- رویکرد علمای حقوق در مورد جایگاه فرد در حقوق بین‌الملل

ب- شرایط و ویژگی‌های خاص «فرد» به عنوان تابع حقوق بین‌الملل

جزء سوم: جایگاه معاهدات حقوق بشری در نهادینه‌سازی حمایت از فرددر حقوق بین‌الملل

جزء چهارم: تأثیر متقابل نظام‌های حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر

الف- بین‌المللی شدن حقوق بشر

ب- قواعد حقوق بشری: واجد خصیصه قوانین ناظر بر نظم عمومی جامعه بین‌المللی

مبحث دوم: تعریف تعارض در دکترین و رویه سازمان‌های بین‌المللی

جزء اول: تعریف مضیق رایج از مفهوم تعارض

جزء دوم: یک تعریف مناسب: تعریف موسع با تأکید بر نقض هنجارها

جزء سوم: انواع تعارض بر مبنای ماهیت قواعد و هنجارها

الف- تعارض میان هنجارها و تعارض میان نظام‌ها

ب- انواع تعارض هنجاری

ج- انواع تعارض بر مبنای ماهیت تعهدات دولت‌ها

د- ارزیابی تعریف «تعارض» در رویه سازمان جهانی تجارت

جزء چهارم: شیوه‌های پیشگیری از بروز تعارض

الف- همکاری در راستای پیشگیری از بروز تعارض

ب- اصل عدم وجود تعارض

ج- توسعه پایدار و حل تعارض میان قواعد

د- تفسیر معاهده به عنوان یک ابزار برای جلوگیری از بروز تعارض

مبحث سوم: توسعه نظام حقوق بین‌الملل بشر و افزایش بروز تعارض در نظام غیرمتمرکز حقوق بین‌الملل

جزء اول: تعارض میان هنجارها و تعارض میان نظام‌ها در حقوق بین‌الملل

الف- تعارض میان قواعد حقوق بین‌الملل: تعارض هنجاری

ب- توسعه طولی و عرضی حقوق بین‌الملل بشر و تعارض با قواعد سایر نظام‌هایحقوق بین‌الملل

جزء دوم: بروز تعارض میان قواعد در روند تدریجی نهادینه شدن حقوق بین‌المللبشر

الف- حل تعارض میان قواعد در پرتو اصل «حسن نیت»

ب- جایگاه قواعد حقوق بشری با استنا د به ماده 103 منشور

ج- تعهدات معاهده ای معارض با ماده 103 منشور ملل متحد و اعلامیهروابط دوستانه

جزء سوم: موازنه میان قواعد حقوق بشر و نظام حقوقی ملل متحد

الف- تعهد به احترام به حقوق بشر بر طبق منشور ملل متحد

ب- تفسیر تکاملی قواعد در پرتو توسعه حقوق بین‌الملل بشر

جزء چهارم: حقوق بین‌الملل بشر: تعهد در قبال جامعه بین‌المللی

الف- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال عدم رعایت اولویت منافع جامعهبر سایر قواعد حقوق بین‌الملل

ب- تکمیل‌کنندگی حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل عام

ج- تعهد به همکاری همه اعضای جامعه برای پایان دادن به نقضحقوق بین‌الملل بشر

مبحث چهارم: بروز تعارض میان قواعد حقوق بین‌الملل از اقتضائاتنظام کنونی حقوق بین‌الملل

 

و ....

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه