بستن

- حقوق اختراعات صنایع پزشکی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق اختراعات صنایع پزشکی

بیتا رمضان پور

150,000 تومان 135,000 تومان

دسته بندی: حقوق > کتب کاربردی  >سایر کتب کاربردی 

مولف: بیتا رمضان پور

ناشر: کتاب آوا

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

بیتا رمضان پور

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

124

کتاب حقوق اختراعات صنایع پزشکی، بیتا رمضان‌پور

این پژوهش کوشیده است ضمن بررسی تفصیلی ثبت بین‌المللی اختراعات در صنایع پزشکی و از طریق تجزیه و تحلیل اختراعات ثبت شده در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، انواع نظام های ثبت اختراع را با در نظر گرفتن تمام فراز و فرودهای آن تشریح نماید. چنین مطالعه ای از اهمیت و ضرورت شایسته ای برخوردار می‌باشد، به این دلیل که هر ایده و اختراعی در دنیای تکنولوژی می‌تواند تاثیر بسزائی در زندگی بشر داشته باشد، اما اختراعات صنایع پزشکی به دلیل تاثیری که در سلامتی بشر دارند از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشند.

نظام حق اختراع در راستای پیشرفت علم و تکنولـوژى، در رونـق و شـکوفایى بشـر نقـش بـسزائى داشته است. این پیشرفت‌ها با ایجاد انگیزه‌ها نسبت به اختـراع، کشـف و سرمایه‌گذاری در این موارد به وجود آمده است. ثبت اختـراع، نـوآورى و اسـتفاده کارآمـد از اختراعـات را تضمین مى کند. قلمرو موضوعات قابل حمایت بـه عنـوان اختـراع، بـه واسـطه اختیـارات در نظـر گرفته شده به وسیله سیستم حق اختراع، توسعه یافته است.

 

فهرست مطالب

 پیشگفتار 9 

دیباچه استاد ارجمند جناب آقای دکتر حمیدرضا منیبی.. 11

مقدمه. 13

 مبانی ثبت اختراع از نظر حقوقی داخلی و بینالمللی... 19                  

مفهوم و مبانی اختراع و ثبت اختراع.. 19

مفهوم حقوقی نهاد اختراع. 19

بررسی شرایط ماهوی اظهارنامه ثبت اختراع. 20

بررسی شرایط شکلی اظهارنامه ثبت اختراع. 23

پیشینه اختراع و ثبت اختراع در ایران و جهان.. 26

پیشینه اختراع و ثبت اختراع در ایران.. 26

پیشینه اختراع و ثبت اختراع در جهان.. 28

بررسی رویه ثبت بین‌المللی اختراعات... 35

ثبت بین‌المللی اختراع و شیوه‌های آن.. 35

انواع نظام‌های ثبت اختراع. 40

پتنت و نحوه درخواست آن.. 41

نگارش پتنت... 44

انواع پتنت... 45

نحوه ثبت اختراع تحت معاهده ثبت اختراع (PCT) 46

مراحل ثبت اختراع طبق معاهده ثبت اختراع (PCT) 49

مزایای معاهده ثبت اختراع (PCT) 52

 

مصادیق حقوق مالکیت صنعتی در عرصه بین‌المللی... 54

مزایای ثبت اختراع بین‌المللی.. 54

اختراع غیرقابل ثبت... 56

سیستم اولین اختراع یا اولین ثبت... 58

حق تقدم در اختراع. 58

استقلال گواهی‌های اختراع. 60

قاعده رفتار مالی و حقوق مالکیت صنعتی.. 61

اختراع اشتراکی.. 62

دوره حمایت از اختراع. 62

حق اختراع برای ذکر شدن نامش.... 63

حقوق انحصاری.. 63

اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام. 66

پروانه اجباری.. 67

تحلیل پروانه‌های ثبت اختراع در حوزه پزشکی... 73

ثبت بین‌المللی اختراعات در صنایع پزشکی... 73

اختراعات صنایع پزشکی.. 73

عوامل موثر در بهبودی دسترسی به فناوری‌های پزشکی و تشویق نوآوری در بخش داروئی.. 74

راهکارهای حقوقی حفظ بهداشت و سلامت عمومی در زمینه حقوق مخترعین صنایع پزشکی.. 75

چالش‌های قانونی اختراعات صنایع پزشکی در حوزه تشخیص و درمان.. 79

استثنای روش‌های تشخیص، درمان و جراحی و ثبت اختراعات صنایع پزشکی.. 82

اقدامات ضدرقابتی راجع به حقوق مالکیت فکری در زمینه فناوری‌های پزشکی.. 86

راهکارهای به کار گرفته شده در حوزه سلامت و فناوری‌های پزشکی توسط دولتها 95

ضمانت اجراهای کیفری و مدنی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری در حوزه بهداشت و سلامت   97

تحلیل پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی در کشورهای درحال‌توسعه و تأثیر آن در چرخه اقتصادی تولید علم و فناوری    101

تحلیل پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای درحال‌توسعه. 101

میزان رشد پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای درحال‌توسعه. 104

حامیان پروانه‌های ثبت اختراع در کشورهای درحال‌توسعه. 105

تأثیر نظام حق اختراع در چرخه اقتصادی تولید علم و فناوری.. 105

تأثیر نظام حق اختراع در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه. 108

تحلیل پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی در کشورهای توسعه‌یافته و تأثیر آن در چرخه اقتصادی تولید علم و فناوری    111

تحلیل پروانه‌های ثبت اختراع حوزه پزشکی کشورهای توسعه‌یافته. 111

تأثیرات استقرار نظام واحد ثبت اختراع بر حمایت از ابداعات در کشورهای توسعه‌یافته. 113

تأثیرات استقرار نظام واحد ثبت اختراع بر فرآیند اداری و حقوقی حمایت و بهره‌برداری از اختراعات در کشورهای توسعه‌یافته  118

سودمندی استقرار نظام واحد ثبت اختراع بر اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته. 119                   

   

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه