بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب قوانین و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

منصور قرایی

125,000 تومان 112,500 تومان

دسته بندی: حقوق  > کتب قوانین و مقررات

ناشر: کتاب آوا

مولف: منصور قرائی

  • به همراه دانلود رایگان بخشی از کتاب آیین دادرسی مدنی pdf
  • آیین دادرسی مدنی پی دی اف

مشتمل بر؛

  • قانون آیین دادرسی مدنی
  • قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
  • قانون اجرای احکام مدنی
  • قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
  • قانون شوراهای حل اختلاف
  • آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

منصور قرائی

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

6

قطع کتاب جیبی, سیمی
تعداد صفحه

362

تیراژ

1000

شابک

9786003462335

کتاب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی/ مولف: منصور قرایی

ماده 1ـ آیین دادرسی مدنی، مجموعة اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیة دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود

ماده 2ـ هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایندة قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

 

فهرست 

 

 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/01/1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی   11  

کلیات.... 11

باب اول ـ در صلاحیت دادگاه‌ها 14

فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها 14

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن.. 24

باب دوم ـ وکالت در دعاوی... 27

باب سوم ـ دادرسی نخستین.. 36

فصل اول ـ دادخواست.... 36

مبحث اول ـ تقدیم دادخواست.... 36

مبحث دوم ـ شرایط دادخواست.... 37

مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست.... 38

مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست.... 41

فصل دوم ـ بهای خواسته. 42

فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسة رسیدگی... 45

مبحث اول ـ جریان دادخواست.... 45

مبحث دوم ـ ابلاغ.. 46

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی... 53

فصل چهارم ـ جلسة دادرسی... 57

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست.... 62

فصل ششم ـ امور اتفاقی... 63

مبحث اول ـ تأمین خواسته. 63

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث.... 70

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث.... 71

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل.. 73

مبحث پنجم ـ اخذ تأمین از اتباع دولتهای خارجی... 74

فصل هفتم ـ تأمین دلیل و اظهار نامه. 76

مبحث اول ـ تأمین دلیل.. 76

مبحث دوم ـ اظهارنامه. 77

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت   78

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن.. 84

مبحث اول ـ سازش.... 84

مبحث دوم ـ درخواست سازش.... 86

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل.. 88

مبحث اول ـ کلیات.... 88

مبحث دوم ـ اقرار.. 89

مبحث سوم ـ اسناد. 90

مبحث چهارم ـ گواهی... 100

مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی... 105

‌مبحث ششم ـ رجوع به‌ کارشناس.... 107

مبحث هفتم ـ سوگند. 112

مبحث هشتم ـ نیابت قضایی... 117

‌فصل یازدهم ـ رأی... 119

مبحث اول ـ صدور و انشاء رأی... 119

‌مبحث دوم ـ ابلاغ رأی... 121

‌مبحث سوم ـ حکم حضوری و غیابی... 122

‌مبحث چهارم ـ واخواهی... 123

‌مبحث پنجم ـ تصحیح رأی... 125

مبحث ششم ـ دادرسی فوری... 126

باب چهارم ـ تجدیدنظر.. 129

‌فصل اول ـ احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر.. 129

فصل دوم ـ آرای قابل تجدیدنظر.. 129

فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر.. 132

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی... 133

‌فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر.. 137

‌باب پنجم ـ فرجام‌خواهی... 143

‌فصل اول ـ فرجام‌خواهی در امور مدنی... 143

‌مبحث اول ـ فرجام‌خواهی و آراء قابل فرجام. 143

‌مبحث دوم ـ موارد نقض....... 146

مبحث سوم ـ ترتیب فرجام‌خواهی... 148

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی... 153

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام‌خواهی... 155

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض....... 156

مبحث هفتم ـ فرجام تبعی... 160

‌فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث.... 160

فصل سوم ـ اعادة دادرسی... 163

مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی... 163

مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی... 164

مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی... 165

باب ششم ـ مواعد. 169

فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد. 169

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد. 171

‌باب هفتم ـ داوری... 172

‌باب هشتم ـ هزینة دادرسی و اعسار.. 187

‌فصل اول ـ هزینة دادرسی... 187

فصل دوم ـ اعسار از هزینة دادرسی... 188

باب نهم ـ مطالبة خسارت و اجبار به انجام تعهد. 191

فصل اول ـ کلیات.... 191

فصل دوم ـ خسارات.... 193

فصل سوم ـ مستثنیات دین.. 196

سایر مقررات.... 197

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/04/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی   199

آیین نامة قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 25/04/1373 و اصلاحات بعدی مصوب 09/11/1381 رئیس قوة قضاییه  217

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394. 235

آیین نامۀ اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 04/10/1395. 255

دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژۀ امور راهنمایی و رانندگی مصوب 12/09/1384  273

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 01/08/1356. 279

قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/03/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام  329

آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 18/06/1399 رئیس قوه قضاییه  345

قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین ‌و توقیف اموال دولتی مصوب 15/08/1365  355

‌قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14/02/1361 اصلاحی 27/05/1389  357

نرخ تعرفههای خدمات قضایی در سال 1400. 359   

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه